آمادگی ستاد مدیریت بحران در منطقه برای مهار خاکستر ناشی از فوران قله دماوند

آمادگی ستاد مدیریت بحران در منطقه برای مهار خاکستر ناشی از فوران قله دماوند

روز چهارشنبه هفته آینده ساعت ۶و ۴۵ دقیقه به وقت محلی زلزله ای به قدرت ۸ ریشتر تهران را خواهد لرزاند
سازمان زمین شناسی با اعلام این خبر تصریح کرد این زلزله به دلیل فوران قله دماوند خواهد بود و به شعاع ۴۵۰ کیلومتر از مرکز قله این زلزله  احساس خواهد شد

این سازمان در اطلاعیه خود از آمادگی ستاد مدیریت بحران در منطقه برای مهار خاکستر ناشی از فوران قله دماوند یاد کرد و اطمینان خاطر داد با توجه به تجارب قبلی در مهار فورانهای قله فوجی و کلیمانجارو جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد
وزیر انرژیهای پاک دولت مهدوی نیز افزود مهار انرژی این فوران میتواند برق یکسال منطقه را تامین کند

گفتنی است خبرنگار نشریه در تلاش برای مصاحبه با وزیر مسکن و شهرسازی دولت مهدوی تا لحظه تنظیم خبر موفق نبوده است
گزارش تکمیلی به محض آماده شدن برای مشترکین ارسال خواهد شد و در روزنامه فردا منتشر میشود

آمادگی ستاد مدیریت بحران در منطقه برای مهار خاکستر ناشی از فوران قله دماوند

روز چهارشنبه هفته آینده ساعت ۶و ۴۵ دقیقه به وقت محلی زلزله ای به قدرت ۸ ریشتر تهران را خواهد لرزاند سازمان زمین شناسی با اعلام این خبر تصریح کرد این زلزله به دلیل فوران قله دماوند خواهد بود و به شعاع ۴۵۰ کیلومتر از مرکز قله این زلزله  احساس خواهد شد این سازمان در …