سنگینی کفه ترازو به نفع بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری نسبت به عملکرد حال حاضر صندوق ذخیره فرهنگیان

سود دهی سپرده اعضا صندوق ذخیره فرهنگیان در مقایسه با سرمایه گذاریهایی مانند بیمه عمر یا موارد مشابه باید توجیه اقتصادی بالایی داشته باشد تا فرهنگیان عضو در این سرمایه گذاری احساس امنیت بیشتری داشته باشند.
هرکدام از انواع بیمه نامه های عمر یا پس انداز با مبالغ بسیار کم پس از سی سال سرمایه قابل توجهی را پرداخت میکنند و این در حالی است که سرمایه اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان پس از همین مدت اصلا قابل قیاس نیست.
بدون شک با توجه به تعهد دولت در واریز نیمی از سرمایه اعضاء و سود این سرمایه طی سالهای عضویت ، انتظار میرود تا هیچ بیمه نامه و یا سرمایه گذاریهای مشابه توان رقابت با عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان را نداشته باشد حال آنکه در عمل تا کنون چنین نبوده است.
عزم حمید رابعی در دوران جدید مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان ، توجیه پذیر نمودن سرمایه گذاری در این صندوق در مقایسه با انواع سرمایه گذاریهای مشابه از قبیل بیمه های عمر خواهد بود

حمید رابعی ، کارشناس ارشد مهندسی شهرسازی و نامزد نخستین انتخابات سراسری صندوق ذخیره فرهنگیان

کد انتخاباتی ۱۶۰۰۰۵۸

? rabei.ir
:envelope_with_arrow: @rabei_ir
:tv: @hamidrabei

قابل امتنان است در صورتیکه با برنامه های حمید رابعی موافق هستید جهت انتشار آن در گروهها و کانالهای فرهنگیان مساعدت فرمایید

تاریخ برگزاری انتخابات ۲۴ لغایت ۲۷ بهمن از طریق سایت همگام

حتما ببینید

بزرگترین افتخار صندوق ، اعطای امتیاز خرید برخی خودروهای بی کیفیت داخلی به فرهنگیان

یکی از بزرگترین افتخارات حال حاضر در صندوق ذخیره فرهنگیان اعطای امتیاز خرید برخی خودروهای …

ایجاد بیمه تامین آموزش کشور با استفاده از ظرفیت صندوق ذخیره فرهنگیان در جهت ارتقاء شان فرهنگیان

ایجاد بیمه تامین آموزش کشور با استفاده از ظرفیت صندوق ذخیره فرهنگیان در جهت ارتقاء …

دیدگاهتان را بنویسید

logo-samandehi