بایگانی برچسب : مطالبات دولتی

ضرورت محاسبه پرداخت مطالبات به نرخ روز و احتساب تورم سالانه

بارها شاهد به تعویق افتادن مطالبات اقشار حقوق بگیر از سوی دستگاههای اجرایی کشور بودیم و هستیم و اگر قوانین اصلاح نشوند این معوقات را در سالهای آینده نیز شاهد خواهیم بوداما مشکل کار کجاست و چرا دستگاههای اجرایی همیشه شاهد انباشت معوقات کارکنان خود هستندآیا کسری بودجه باعث ایجاد این معوقات میشود ؟پاسخ خیلی ساده است خیربا توجه به ... ادامه مطلب »