وقتی بيمه طلايي فرهنگيان حتي در مراکز درماني فرهنگيان هم بي اعتبار است

بيمه طلايي فرهنگيان پس از يک ماه حتي در مراکز درماني فرهنگيان هم بي اعتبار است

صبح روز سه شنبه ۸ اسفند به يکي از مراکز درماني فرهنگيان در مشهد مراجعه کردم و براي چندمين بار پذيرش درمانگاه از مراجعين که اغلب فرهنگيان بودند براي ويزيت پول مطالبه کرد .

در حالي که هنوز يک ماه بيشتر از تمديد قرار داد بيمه طلايي نگذشته و بيمه گذار متعهد به پرداخت ويزيت فرهنگيان طرف قرار داد شده است حتي اين بيمه نامه در مراکز رسمي درماني فرهنگيان بي اعتبار است و حق ويزيت براي حتي پزشکان عمومي هم دريافت ميشود و اين در حالي است که حق بيمه در قرار داد جديد که ابتداي دي ماه اعمال ميشود به يکباره بيش از دو برابر افزايش يافته است.

گويا خر بيمه طلايي از پل تمديد قرار داد با فرهنگيان گذشته و فرهنگيان هم تا پايان قرار داد حق فسخ بيمه خود را ندارند . متاسفانه اين رفتار بيمه گذار مصداق بارز کلاهبرداري از فرهنگيان بوده و پيگيري دستگاههاي نظارتي و حقوقي را مي طلبد تا اعتماد از دست رفته قشر تاثير گذار فرهنگيان هر چه سريعتر به دستگاه مربوطه ترميم شود.