قرآن روان ، بی جمکران ، قهرمان در نهروان

قرآن روان ، بی جمکران ، قهرمان در نهروان

گرآیات قرآن هست سلیس و خوانی روان

چه حاجت غدیر و چرا کربلا ، جمکران

مکش چون خوارج به محراب مسجد تو تیغ

تو خودباش رهبر ،خود منتقم ، خودت قهرمان

تو خودخوان و خوددان و خودفهم و خودکن عمل

مران اسب خود در جمل ، صفین یا نهروان

که آن سادگی ، این روانی فقط ذکر اوست

جز آن عطر نرگس ، نباشد ثمر بندگان

حمید رابعی
عید سعید فطر ۱۳۹۸

قرآن روان ، بی جمکران ، قهرمان در نهروان

گرآیات قرآن هست سلیس و خوانی روان چه حاجت غدیر و چرا کربلا ، جمکران مکش چون خوارج به محراب مسجد تو تیغ تو خودباش رهبر ،خود منتقم ، خودت قهرمان تو خودخوان و خوددان و خودفهم و خودکن عمل مران اسب خود در جمل ، صفین یا نهروان که آن سادگی ، این روانی …