تصمیم حمید رابعی برای انتشار قرآن مقطعه

حمید رابعی از تصمیم خود برای انتشار قرآن مقطعه خبرداد

وی با اعلام این خبر افزود مراحل نهایی آماده سازی و انتشار قرآن مقطعه را گذرانده و به زودی اولین قرآن مقطعه تاریخ اسلام را منتشر خواهد کرد
رابعی که پیش از این اقدام به انتشار قرآن علیا نموده است از مشخصات قرآن مقطعه و نحوه متفاوت در قرائت آن سخن گفت و افزود قرآن مقطعه با الهام از آیات مقطعه آماده شده و علاوه بر اینکه نگارش کلمات به صورت مجزی از هم و حرف به حرف نوشته شده است در قرائت نیز مانند آیات مقطعه در تمام قرآن اسم حروف مانند حروف مقطعه به صورت مجزی از هم قرائت میشود.
به عنوان مثال آیه “بسم الله الرحمن الرحیم” در قرآن مقطعه به صورت “ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ی م” نگارش شده و به صورت “باء سین میم الف لام لام هاء الف لام راء حاء میم نون الف لام راء حاء یاء میم” قرائت میشود
حمید رابعی که پیش از این پرچمهای سیاه خراسان را منتشر کرده است تصریح کرد در نگارش قرآن مقطعه از این پرچمها که تمام حروف الفبا در نام جلاله الله طراحی شده است استفاده میشود
رابعی با اشاره به حدیث ثقلین و لزوم دراختیارداشتن همزمان قرآن و ولی معصوم برای رستگاری نسل بشر ، هدف اصلی خود از انتشار قرآن مقطعه را زمینه سازی برای ظهور حضرت ولی عصر عنوان نمود و خاطر نشان کرد مذاهب متعدد ایجاد شده در اسلام و امت اسلامی به دلیل فاصله گرفتن از مفسرین حقیقی قرآن ، این کتاب آسمانی را در طول قرنهای گذشته مطابق میل و سلیقه خود تفسیر و تعبیر نموده و جامعه جهانی اسلام را به ورطه نابودی کشانده اند و انتشار قرآن مقطعه نقطه عطفی در بازگشت امت اسلامی به اصالت خود خواهد بود تا ان شاء الله زمینه ظهور حضرت ولی عصر هر چه سریعتر مهیا شده و آئین الهی اسلام و معجزه حقیقی آن یعنی قرآن مجید در تمام عالم حکمفرما شود.
رابعی خاطر نشان کرد مگر نه اینکه خروج پرچمهای سیاه از خراسان برای مطالبه حق انجام میشود پس چه حقی بالاتر از امام معصوم غایب و چه پرچمی بالاتر از نام جلاله الله
وی با اشاره به نام مقطعه و مبارک حضرت ولی عصر تصریح کرد قرآن مقطعه فریاد مطالبه حقی است که نامش هم در روایات به صورت مقطعه است .
وی افزود در نگارش قرآن مقطعه از فونت معمولی استفاده نشده و هر حرف به جهت نوع طراحی آن ، نماینده کل قرآن هست . ضمن اینکه هیچ حرف از قرآن بی معنی نیست و در اسلام و بخصوص مذهب تشیع علم جفر از علوم مسلم بوده و هر حرفی از قرآن دارای معنی و مفهوم است
رابعی در ادامه گفت اگر نامفهوم بودن دلیل قانع کننده ای برای مخاطب قرآن باشد ۱۴۰۰ سال قبل آیات مقطعه باید از قرآن حذف میشد
حمید رابعی افزود دقیقا سقوط مسلمین از روزی کلید خورد که فارغ از احساس نیاز بشر به وجود امام و ولی معصوم بر فهم خود از قرآن تکیه زد .

وی ضمن اشاره به رسم الخط موجود در قرآنهای منتسب به ائمه اطهار که مفسرین واقعی وحی هستند تصریح کرد رسم الخط این قرآنها حاوی نکات مهمی است که به نظر در غبار تاریخ مغفول مانده است.
به عنوان مثال در بخشی از قرآن منتسب به حضرت علی علیه السلام کلمه الرحمن در آیه بسم الله الرحمن الرحیم به دو قسمت “الر”و “حمن” تقسیم شده و در دو سطر نگارش شده است که از این نمونه ها در قرآنهای منسوب به ائمه اطهار بیشمار مثال وجود دارد که ابعاد پنهان در نگارش قرآن و رموز این کتاب الهی را بیشتر نمایان میکند.
وی گفت هنوز چند سالی از صنعت چاپ نگذشته و در همین مدت محدود به طرز عجیبی رسم الخط عثمان طه به عنوان رسم الخط بی رغیب در نگارش قرآن کریم تبدیل شده است.
رسم الخطی که برای نگارش قرآن قفسی به نام شروع و پایان صفحه ساخته و کلمات و حروف این کتاب الهی را در آن حبس نموده است.
آیا زمان آن نرسیده تا کلمات و حروف این کتاب مقدس از این زندان تاریک جهل آزاد شوند
رابعی افزود از اهداف حذف اتصالات در قرآن مقطعه توجه قرآن پژوهان به وجود این اطلاعات و رموز نهفته در آن بوده است
رابعی گفت بدون شک بزرگترین معجزه پیامبر اسلام در بطن خود اسرار و حقایق زلالی برای نسلهای بشر نهفته دارد و استفاده از این چشمه های معرفت ، ظرفیت بالا و اشراف بر این کتاب آسمانی را میطلبد که جز در اختیار ولی معصوم قرار ندارد.
برای مثال در آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم در نگارش مرسوم از تعداد ۱۰ اتصال استفاده شده و در سوره حمد از ۷۶ اتصال که در هیچ منبعی در طول تاریخ اسلام به آن اشاره نشده است.
البته نه به دلیل بی اهمیت بودن آن بلکه بیشتر به نظر میرسد به خاطر بی توجهی به این اطلاعات بوده است .
این آمار در سوره های مختلف و کل قرآن مطمئنا حاوی رموز نهفته ای است که کارگشا و حلال بسیاری از مسائل در جامعه بشری خواهد بود.
جامعه ای که اکنون از این اجتماع خود حداقل منفعت را کسب نموده و در بسیاری از موارد این اجتماع به ضرر او تمام شده است.
جوامعی که در نظم حاکم کنونی هیچ اتصالی برای آنها قابل تصور نیست .

بازتاب ارائه قرآن مقطعه در خبرگزاری ایکنا؛

پیرو انتشار قرآن مقطعه از سوی حمید رابعی و بازتاب ارائه این قرآن در خبرگزاری ایکنا؛ پاسخ حمید رابعی به احمد حاجی شریف، معاون سابق نظارت بر چاپ و نشر قرآن ؛ منتشر میشود

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای حاجی شریف سلام علیکم

احتراما پیرو اظهار نظر حضرتعالی در خبرگزاری ایکنا پیرامون انتشار قرآن مقطعه لازم دیدم تا به چند موضوع اشاره کنم

اولا : در تنظیم قرآن مقطعه از حروف معمولی استفاده نشده که فقط تلقی حذف اتصالات از آن باشد

لازم به ذکر است نوع خاص طراحی برای حروف مورد استفاده در این قرآن به گونه ایست که تمام حروف الفبا فقط در نام جلاله الله طراحی شده است و هر حرف از قرآن مقطعه ضمن حفظ هویت اصلی و جایگاه خود در قرآن کریم ، نماینده کل قرآن نیز خواهد بود

حروف مورد استفاده در قرآن مقطعه را میتوانید اینجا ببینید

ثانیا : در رسم الخط قرآنهای موجود منسوب به ائمه اطهار گاها اتصال کلمات حذف شده و یک کلمه در دو سطر نگارش شده است مانند کلمات “الرحمن” و “ذات” و “الموعود” در یکی از صفحات قرآن منسوب به حضرت علی علیه السلام که به صورت “الر” “حمن” و “ذا” “ت” و “المو” “عود” نگارش شده است و ساده انگاری خواهد بود اگر دلیل این رسم الخط را عدم توانایی در محاسبه طول کلمات از سوی نگارنده که ولی معصوم و مفسر اصلی قرآن هست ذکر کنید.

ثالثا : دلیل نامفهوم بودن قرآن مقطعه از سوی حضرتعالی بلاشک مجوزی برای حذف آیات مقطعه از قرآن کریم به دلیل عدم توانایی در فهم آن خواهد بود

رابعا : ماهیت قرآن مقطعه اعتراض به غیبت بیش از ۱۱۰۰ سال مفسر آن یعنی حضرت ولی عصر (عج) در پیشگاه حضرت باریتعالی و هویت آن در مطالبه این حق خواهد بود

خامسا : از آنجا که علم جفر از علوم مسلم در مذهب شیعه بوده و در قرنهای اخیر به صورت کاملا مرموزی به ورطه فراموشی سپرده شده ، قرآن مقطعه میتواند چراغ راه پژوهشگران این علم و قرآن پژوهان باشد

سادسا : ضمن ارائه قرآن مقطعه ، آمار جدیدی تحت عنوان “اتصالات” از قرآن کریم عرضه شد که باب جدیدی در کشف معانی آیات و سوره ها پیش روی قرآن پژوهان خواهد گشود

سابعا : نام حضرت ولی عصر (عج) در روایات به صراحت به صورت مقطعه (م ح م د) ذکر شده است و مبنای ارائه قرآن مقطعه نه تنها آیات مقطعه بلکه وجود نازنین مفسر حقیقی و واقعی آن یعنی حضرت (م ح م د) است

حتما ببینید

دریافت برائت نامه حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام با ذکر صلوات

شهید دستغیب (ره) در کتاب داستان ‌های شگفت‌ نقل می ‌کند: حیدر آقا تهرانی گفت: …

حمید رابعی برای مجلس یازدهم ثبت نام کرد

حمید رابعی در پنجمین روز از ثبت نام داوطلبان نمایندگی در یازدهمین دوره مجلس شوری …

دیدگاهتان را بنویسید

logo-samandehi