ارائه طرح #نجات_ایران

بررسی لزوم تسریع در احداث کانال بزرگ زاگرس پس از سیل فروردین ۹۸

مهندس حميد رابعي در سال ۹۷ از لزوم اجراي کانال زاگرس که بخشي از طرح بزرگ ايران رود در فاز دو خواهد شد طي انتشار چندين مقاله و گزارش صحبت کرد و اکنون در پايان فروردين ۹۸ که سيل بي سابقه در منطقه زاگرس چندين استان و به تبع آن کل کشور را تحت تاثير عواقب ناشي از اين حادثه طبيعي قرار داده است لزوم احداث اين کانال را از چند منظر جديد قابل بررسي قرار داده است

مطمئنا اين سيل در تاريخ نانوشته و مستند اين ناحيه از کشور بدون سابقه نبوده و در آينده نيز با ابعاد و حجم بيشتر به مراتب محتمل خواهد بود حجم آب سرازير شده از دامنه هاي رشته کوه عظيم زاگرس هر تمدني را غرق خواهد کرد کما اينکه در همين سيل اخير دهها شهر و صدها روستا در استانهاي لرستان ، کهکيلويه و بوير احمد ، خوزستان و ساير استانهاي منطقه به زير آب رفت و اگر نبود همت همزمان نيروهاي مردمي ، سپاه ، ارتش و دولت ، براي هميشه بايد اين مناطق در خاطره ها نيز غرق ميشد اما اين همت و اين همدلي چند بار در سال قابل تکرار خواهد بود و اگر هر سال همين اتفاق که ناشي از تغييرات آب و هوايي زمين که خود دلايل متعدد و غير قابل کنترل دارد تکرار شود چه ضمانتي هست که با ابعاد پيچيده تر و غير قابل پيش بيني بر دوش ملت منطقه و دولت آوار نشود

بديهي است وجود کانالي مولتي کارکرد ، با ابعاد کانال زاگرس در طرح مهندس حميد رابعي ميتواند مهمترين راهکار پيشگيري از تکرار فجايع اينچنيني در عرصه مديريت بحران کشور باشد هرچند کانال زاگرس بخشي از طرح عظيم ايران رود با مشخصات مد نظر مهندس حميد رابعي است اما آثار و برکات احداث اين کانال روز به روز بيشتر مشخص و روشن مي شود در همين روزها هرچند برق دندانهاي تيز دشمنان قسم خورده اين آب و خاک که بازوهاي رسانه اي آن با قصد تفرقه افکني و سوء استفاده از شرايط بحراني حاکم در منطقه فعال شده بود خودنمايي کرد اما همدلي و همت مثال زدني مردمي مانع از تاثير فوري اين حربه شد اما بيم آن ميرود با تکرار اين گونه حوادث در آينده ، سد محکم اراده نيز مقاومت خود را از دست داده و سيل دشمني استکبار ، تمدني که در آغاز گام دوم خود قرار گرفته است را هم توام با سيل طبيعت غرق نمايد

 

دیدگاهتان را بنویسید

logo-samandehi