الو آقای ترامپ ؟!

الو آقای ترامپ خودتون هستید ؟!

سلام از ایران تماس میگیرم گویا منتظر بودید یک نفر از ایران با شما تماس بگیرد بله ؟

بفرمایید امرتان ؟!

گویا مسئولان کشور من کارهای مهمتری دارند که مشغول رسیدگی به آن هستند ، برای همین زحمت این کار رو قبول کردم تا تلفنی با شما گفتگویی داشته باشم .

البته بگذارید اولش این موضوع رو گفته باشم که شخصا با ۴۰ سال سن برای سن و سال و موی سفیدتون احترام قائل هستم و از شما هم انتظار دارم تا برای ۱۰ هزار سال تمدن و فرهنگ کشورم دربرابر ۳۰۰ سال تمدن آمریکایی احترام قائل باشید تا بتوانیم گفتگوی متوازنی داشته باشیم.

ناگفته هم نماند که ایران نه شیری برای دوشیدن دارد و نه پشتی برای سواری دادن پس خواهشا در این گفتگو ادب را رعایت کنید .

بگذارید از اینجا شروع کنم ؛

ایران هیچ وقت کشور آمریکا را برای چپاول نخواسته و برای مردم آمریکا و بومیان آمریکایی البته اگر باقی گذاشته باشید و حقوقشان از سرزمین آمریکا احترام قائل هست .

ایرانی اگر به آمریکا بیاید با خودش فرهنگ و علم و اخلاق و هنر به ارمغان می اورد و هیچ وقت چشم طمع به کشور شما نداشته و ندارد .

ایرانی با سر انگشتان خودش فرشی میبافد و به ارمغان می اورد که پاها و زانوان مادران و فرزندان آمریکایی سردی زمین را احساس نکند.

ایرانی با خودش عطار و خیام و حافظ و مولانا و فردوسی و سعدی را به ارمغان می اورد تا شبهای سرد زمستان را به راحتی پشت سر بگذارید .

حالا شما بگویید ارمغان شما برای من ایرانی چه بوده و چه هست ؟!

آیا چیزی جز نفرت و جنگ و خون ؟!

شما و رئیسان جمهور قبلی آمریکا چه خاطره خوبی از آمریکا برای من و سایر ایرانیها گذاشتید که به بخواهید به ان اشاره کنید ؟!

هواپیمای ایرباس یا صحرای طبس ؟!

تحریمهای بی حساب و کتاب یا اموال بلوکه شده ؟!

آقای ترامپ ؛ جایگاه ایران جایگاه یک معشوق برای عاشق حقیقی هست که طی هزاران سال گذشته دلهای زیادی برای زلف چون کمندش سرگشته شده و سرهای زیادی از عاشق پیشه های تازه کار را از اقوام مغول و روم تا روس و عرب ، در راه به دست آوردنش در دستان باد دیده است

جایگاه ایران ۱۰ هزار ساله نسبت به سایر کشورهای دنیا همانند جایگاه یک پدربزرگ با تجربه و مهربان در برابر فرزندان ماجراجو و بی باکی هست که خواسته ای جز سلامتی و موفقیت برایشان نداشته و ندارد…

الو

الو آقای ترامپ پشت خط هستید یا نه ؟!…

====================================

Elo Mr. Tramp?!

Are you Mr. Tramp yourself?

Hello, I’m calling from Iran. You were expecting someone from Iran to call you, yes?

Come on?

It seems that my country’s officials have more important things to deal with, so I took the trouble to do that so that I could have a conversation with you on the phone.

Of course, let me begin by saying that I personally respect 40 years of age for my age and my hair, and I also expect you to respect for the 10,000 years of civilization and culture of my country against 300 years of American civilization so that we can talk Balanced.

It goes without saying that Iran has no milk to carry, nor does it have a ride to ride, so please observe this narration.

Let me start from here;

Iran has never asked the United States for plunder and for the Americans and Native Americans, if left, and their rights are respected in the US.

If you come to the United States, Iran will bring with it culture and science, ethics and art, and never have an eye on your country.

With its fingertips, Iran brings a carpet and brings the feet and knees of the mothers and sons of America to the cold of the earth.

Iran with itself Attar, Khayyam, Hafez and Maulana, Ferdowsi and Saadi will bring cold winter nights easily.

Now you tell me what your gift was to me and what is it?

Is there anything but hatred and blood and blood?

How did you and the previous Presidents of America have a good memory of the United States for me and other Iranians who you ask to mention?

Airbus Airplane or Tabas Sahara?

Unencumbered sanctions and books or property blocked?

Mr. Tramp; the place of Iran is the place of a lover for a true lover who, for thousands of years, has had a lot of hearts for his wrists, as he has fallen from his wrists, and has plenty of love for newcomers from the Mongols and Roman, Russian and Arab relatives, in order to obtain it. He has seen in the hands of the wind

The 10,000-year-old position of Iran over other countries in the world is like the place of an experienced and kindly grandfather against adventurous and fearless children who have no desire but health and success for them …

Elo

Are you, Mr Tramp, behind the line or not? …

دیدگاهتان را بنویسید

logo-samandehi