اعراب گذاری قرآن بدون دخالت و نظر ائمه اطهار صورت گرفته است

در بررسی تاریخچه کتابت قرآن و مستندات موجود از تاریخ اعراب گذاری و نشانه گذاری این کتاب مقدس هیچ ردی از دخالت ائمه اطهار و رسول گرامی اسلام نمیتوان یافت و همین موضوع در کنار رسم الخط موجود از ائمه اطهار در قرآنهای منتسب به ایشان ، میتواند یکی از مبانی انتشار قرآن مقطعه قرار گیرد.

چراکه در قرآن مقطعه به دلیل قرائت نام حروف نیازی به اعراب گذاری و نشانه های مرسوم وجود ندارد .

مسلما هرتغییری که در کتابت و رسم الخط قرآن طی سالهای گذشته از سوی افراد مختلف صورت گرفته به دلیل برداشت شخصی و با اعمال نیت افراد غیر معصوم بوده و در این مسیر چه بسا ماهیت و هویت این کتاب آسمانی دچار تغییرات فراوان شده باشد

انتشار قرآن مقطعه میتواند تلنگری بر جامعه اندیشمند مسلمان برای بازگشت به چشمه زلال وحی قرار گرفته و تمام تغییرات از جمله اعراب و نشانه ها را پس از نزول قرآن ، از این کتاب آسمانی حذف نماید

حتما ببینید

اول كسی كه نقطه را در مصحف قرآنی به كار برد (اعراب گذاری قرآن)

خطی را كه عرب‌ها از سریانی و نبطی اقتباس كردند بدون نقطه بود و خطوط سریانی تا امروز نیز بدون نقطه است عرب‌ها تا نیمه‌ی قرن اول خطوط اقتباسی رابدون نقطه می‌نوشتند ازاین پس خط عربی دوره‌ی جدید خود را آغازنمود

اتصالات در قرآن یکی از چشمه های زلال معرفت

از اهداف حذف اتصالات در قرآن مقطعه توجه قرآن پژوهان به وجود این اطلاعات و …

دیدگاهتان را بنویسید

logo-samandehi