لزوم برنامه ریزی جهت تقدیر مناسب از اهداکنندگان مستمر خون

همیشه یکی از نیازهای ضروری و حیاتی دولتها برای درمان بیماران مختلف ناشی از تصادفات جاده ای و بیماری های خونی و عملهای جراحی بحث بانک خون قابل اعتماد و موضوع اهداء خون بوده است و بر خلاف اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا موضوع اهداء خون در قبال پرداخت وجه انجام میشود خوشبختانه این موضوع در کشور اسلامی ما امری کاملا داوطلبانه و در راه رضای خدا از سوی هموطنان انجام می شود

اما متاسفانه مسئولان کشور ما طی سالهای گذشته از این روحیه نوع دوستی مردم مسلمان ایران در بسیاری از موارد سوء استفاده نموده اند تا جایی که بسیاری از افرادی که جزو اهدا کنندگان مستمر خون بوده اند به خاطر عدم توانایی در پرداخت هزینه های سر سام آور بیمارستانی و سایر هزینه های زندگی سلامتیشان در خطر افتاده و یا فوت مینمایند

جا دارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان مربوط در وزارتخانه ها با تنظیم طرح و لایحه در صدد تنظیم مقراارتی دائمی برای تشکر  و تقدیر مناسب مالی و معنوی از اهدا کنندگان مستمر خون و حتی سایر اعضاء که به صورت کاملا داوطلبانه انجام شده است برآمده و مصداق حدیث من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق باشند

دیدگاهتان را بنویسید

logo-samandehi