طرح جامع جدید مشهد معضل حاشیه‌نشنی را برطرف می‌کند

مراسم رونمایی از طرح جامع جدید مشهد طی روزهای اخیر انجام شد که این اقدام در حقیقت گامی مهم برای شفاف‌سازی و قانون‌مداری شهرداری محسوب می‌شود اما تصویب طرح جامع مشهد مربوط به سال‌های گذشته و در دوره مدیریت شهری سابق بوده و شهردار سابق مشهد که دامنه تخلفات وسیعی داشته با هدف ادامه تخلفات و بهانه‌های واهی طرح شورای‌عالی شهرسازی و معماری و استانداری خراسان‌رضوی را نزدیک به یک سال‌ونیم ملاک عمل قرار نداد و دستور اجرای آن را به بدنه شهرداری ابلاغ نکرد.
دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
ساعت ۱۳:۱۸
کد مطلب: ۷۰۶۰
Share
  • در سال ١٣٨٤با تفاهم سعیدی‌کیا، وزير سابق مسكن و شهرسازی و بنی‌هاشم، شهردار وقت نهادی به نام نهاد مطالعات و برنامه‌ريزی توسعه و عمران شهر مشهد تشكيل و تهيه طرح‌های جامع و تفصيلی مشهد مقدس به اين نهاد محول شد.
  • طرح جامع سوم مشهد تا اوايل سال١٣٩٣در شورای برنامه‌ريزی و توسعه استان به تصويب نهايي نرسيد.
  • انجام اصلاحات و تدوين اسناد طرح با توجه به ريزش شديد نيروهای مشاور و ناتوانی‌اش در اجرای اين امر طولانی و پس از تاخير زياد و مكاتبات و پيگيری‌های متعدد اسنادی ارائه شد كه دارای اشكالات متعدد بود.
  • شهردار قبلی مشهد كه دامنه تخلفاتش بسيار وسيع بود بخاطر ادامه تخلفات و با بهانه‌های واهی طرح ابلاغ شده شورای‌عالی و استانداری را حدود یک‌سال‌ونیم ملاک عمل قرار نداد و برای اجرا به بدنه شهرداری ابلاغ نكرد.
  • متخصصان شهری معتقدند که الحاق حاشيه به محدوده شهر یک تهديد و فرصت محسوب می‌شود.
به گزارش اسکان نيوز، اولين طرح جامع شهر مشهد معروف به طرح جامع خازنی در سال ١٣٥٠به تصويب رسيد، بلافاصله پس از آن تهيه طرح تفصيلی برای شهر آغاز و هفت سال بعد در سال ١٣٥٧نخستين طرح تفصيلی برای كل شهر مشهد تصویب شد.

از سوی دیگربحث  طرح جامع خازنی، در سال ۱۳۴۶مطرح و در سال ۱۳۵۰ با محدوده ۱۷۰۰۰هکتار و جمعیت یک‌ونیم میلیون نفر برای افق سال ۱۳۷۰ تصویب شد.

در سال ۶۵جمعیت مشهد به یک میلیون‌وچهارصد هزار نفر و در سال۶۷که شروع مطالعات طرح جامع دوم شهر با مهندسان مشاور مهرازان عقد قرارداد شد، جمعیت این شهر  به ۱۶۰۰۰۰رسیده بود.

‎اما طرح جامع مهرازان درخردادماه١٣٧٢به تصويب شورای‌عالی شهرسازی و معماری رسيد. اين طرح برای افق بلند مدت بيست‌وپنج ساله يعنی از سال١٣٧٠تا سال١٣٩٥تهيه و تصويب شد.

از سال ۵۵تا۶۵ نرخ رشد ۱۶/۸ درصد بوده (یعنی از ۶۶۰هزار نفر سال ۱۳۵۵ به یک میلیون‌و‌چهارصد هزار نفردر سال ۱۳۶۵رسیده بود) در طرح جامع مهرازان این عدد ۸درصد در نظر گرفته می‌شود(يعنی تعديل می‌شود ولی علی‌رغم اين تعديل سرعت افزايش بسيار كمتر اتفاق افتاد زيرا شرايط دهه ٦٠تغيير قابل ملاحظه‌ای پيدا كرد).

با این اوصاف جمعیت مهرازان در محدوده ده ساله، سه میلیون نفر با مساحت ۲۱۰۰۰هکتار که۲۵۰۰هکتار از این مقدار سبز حفاظتی و اراضی کشاورزی با منع قابلیت تبدیل بود. (تراکم  ناخالص ۱۵۰نفر در هکتار).

تشکیل نهاد مطالعات و برنامه‌ریزی توسعه و عمران شهر مشهد

در توسعه ۲۵ساله با مساحت محدوده ۲۷۰۰۰هکتار(با احتساب۲۵۰۰هکتار فضای سبز و اراضی کشاورزی با منع قابلیت تبدیل)جمعیتی معادل چهار ملیون نفر پیشنهاد شده بود. (در اراضی توسعه پیوسته غرب معادل۶۰۰۰هکتار قرار بر استقرار حدود ۱۷۰نفر در هکتار جمعیت بود).

پس از آن، طرح‌های تفصيلی كه بيشتر آن‌ها برای مناطق توسعه فاقد طرح تفصيلی بود، تهيه و تصويب شد.

‎ طرح جامع سوم مشهد به عنوان گام سوم در قالب ادامه طرح ناحيه‌ای به عنوان قسمت اول قرارداد و طرح مجموعه شهری در گام دوم، در سال ٨٣عقد قرارداد شد و در سال ١٣٨٤با تفاهم سعیدی‌کیا، وزير وقت مسكن و شهرسازی و بنی‌هاشم، شهردار وقت نهادی به نام نهاد مطالعات و برنامه‌ريزی توسعه و عمران شهر مشهد تشكيل و تهيه طرح‌های جامع و تفصيلی مشهد مقدس به اين نهاد محول شد.

رويه تصويب

‎بخش‌های عمده و اساسی اين طرح در واقع در سال ١٣٨٨به تاييد مراجع استانی رسيد ولی عمدتا به دليل تداخل محدوده و حريم دومين كلانشهر مشهد با تقسيمات سياسی، طرح جامع سوم مشهد تا اوايل سال١٣٩٣در شورای برنامه‌ريزی و توسعه استان به تصويب نهايی نرسيد.

با استقرار دولت يازدهم و همت رشيديان، استاندارد خراسان‌رضوی و پیروز حناچی، دبيروقت شورای‌عالی شهرسازی این  طرح در مراجع استانی (شورای برنامه‌ريزی و توسعه استان) مصوب و براي تصويب به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارسال شد. شورای‌عالی نيز به سرعت وارد بررسی طرح شد و قبل از پايان سال٩٣طرح فوق با ضرورت اصلاحات و ذكر موارد تكميلی به تصويب رسيد.

‎انجام اصلاحات و تدوين اسناد طرح با توجه به ريزش شديد نيروهای مشاور و ناتوانی‌اش در اجرای اين امر طولانی و پس از تاخير زياد و مكاتبات و پيگيری‌های متعدد  اسنادی ارائه شد كه دارای اشكالات متعدد  بود.

با توجه به ضرورت ابلاغ اسناد و الزامات اجرايی شهر، مشاور در ابتدای سال١٣٩٥خلع يد و پس از آن، اصلاحات مدنظر شورای‌عالی، توسط تيم كارشناسی تدوين و مدارك طرح توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری و استاندار در تيرماه ٩٥ابلاغ شد.

اجرای طرح بازنگری بافت پيرامون حرم با اعمال نظرات كميته حقوقی

گفتنی است شهردار قبلی مشهد كه دامنه تخلفاتش بسيار وسيع بود بخاطر ادامه تخلفات و با بهانه‌های واهی طرح ابلاغ شده شورای‌عالی و استانداری را حدود یک‌سال‌ونیم ملاک عمل قرار نداد و برای اجرا به بدنه شهرداری ابلاغ نكرد، تا اين‌كه در دوره جديد اين اقدام محقق شد كه گام مهمی برای شفاف‌سازی و قانون‌مداری شهرداری تلقی می‌شود.

در حال حاضر و در طرح جامع سوم، جمعیتی معادل سه میلیون‌وهشتصدو پنجاه‌وشش هزار نفر و حريم شهر مشهد با كسر مساحت محدوده معادل ٩٠٤٠١هكتار و محدوده معادل ٣٠٥٧٧است.

همچنین مدارك طرح بازنگری بافت پيرامون حرم با اعمال نظرات كميته حقوقی موضوع مصوبه شورای‌عالی در حال انجام  و بازنگری به عنوان يك الزام مد نظر بوده که  هدف از اجرای طرح، حداقل‌های كيفی مورد انتظار است.

شهردار مشهد اعلام کرده که با تصویب طرح جامع جدید حاشیه‌نشینی در مشهد دیگر معنایی ندارد زیرا در طرح جدید این قسمت به شهر ملحق شده است که بر اساس نظر متخصصان شهری  الحاق حاشيه به محدوده یک  تهديد و فرصت محسوب می‌شود، اما قطعا با توجه به تاثيرات كلانشهر مشهد و تمركزش به عنوان قطب اقتصادی و خدماتی و مالی شرق، رسیدگی به حاشيه از وظايف شهر است، مشروطه بر این‌که این اقدام  موجب بازتوليد حاشيه جديد نشود. در حقیقت اقدام در حاشيه شهرها تيغ دو لبه است و باید خيلی  عاقلانه و محتاطانه عمل شود.

دیدگاهتان را بنویسید

logo-samandehi