تغییر پرچم رسمی کشور در آستانه گام دوم انقلاب ، الزامات ، بایدها و نبایدها

تغییر پرچم رسمی کشور در آستانه گام دوم انقلاب ، الزامات ، بایدها و نبایدها

مقام معظم رهبری با اشاره به کتاب های فلسفه غربی فرمودند: غربی ها با امتداد فلسفه های خودشان، مسائل سیاسی، اجتماعی و حکومتی خود را حل کرده اند. این سخن در باطن خود ناگفته های زیادی را به همراه دارد که وظیفه تمام مسئولان و اندیشمندان را صد چندان میکند
تغییر پرچم برای حرکت جدید در آغاز گام دوم انقلاب ضروری است و تمام ارکان نظام باید تغییرات لازم را برای بازگشت به آرمانهای اصیل انقلابی خود آغاز نمایند تا دچار غفلتها و بی توجیهای گذشته نشوند
پرچم فعلی به مثابه زمین بازی کشوری سیاست زده با دو تیم یازده نفره در ذهن مخاطب جوان خودنمایی میکند در حالی که ۲۲ بهمن که نماد اقتدار و سنبل آرمان انقلاب بود به ۲ خرداد و ۹ دی و …. تقسیم شد و طی چهار دهه گذشته بازیکنان ، در زمین قرمز و سبز به جای تکمیل کاستیهای یکدیگر مقابل هم صف ارایی کرده اند
سرخی خون شهدا و سبزی انتظار دوبال قدرتمند شیعه هستند و صهیونیزم همیشه در صدد ضربه به این دوبال بوده و هست . این دو تفکر با هم و در کنار هم معنی پیدا میکنند ولی به تنهایی یا مقابل هم مخرب خواهند بود

 چندی پیش مقام معظم رهبری با اشاره به تاثیر فلسفه غربی در رشته های ورزشی، اندیشمندان را به کار روی فلسفه اسلامی فراخواندند.ایشان با اشاره به کتاب های فلسفه غربی فرمودند: غربی ها با امتداد فلسفه های خودشان، مسائل سیاسی، اجتماعی و حکومتی خود را حل کرده اند.  این سخن در باطن خود ناگفته های زیادی را به همراه دارد که وظیفه تمام مسئولان و اندیشمندان را صد چندان میکند بگذارید از ابتدای نفوذ جریان سیاست فوتبالی در بدنه انقلاب اسلامی ایران شروع کنم و از فلسفه رنگها ، اعداد و نمادهای پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران سخن بگویم.

متاسفانه و با کمال شرمندگی باید اعتراف کنیم ، ۴۰ سال از سوی سردمداران جریان نفوذ بازی خوردیم و در زمین دشمن و با قواعد آنها بازی کردیم .  قواعدی که هیچکدامش را بلد نبودیم و هیچ کدامش را نمیشناختیم پرچممان شد زمین سیاست رسمی کشور با دو تیم یازده تایی از شعار الله اکبری که سرآغاز حرکت جوانان و مبارزین انقلاب بود ، که به جای تکمیل یکدیگر باید رودر روی یکدیگر قرار میگرفتند . ۲۲ بهمنمان که نماد اقتدارمان و سنبل آرمان انقلابیمان بود بود به ۲ خرداد و ۹ دی و …. تقسیم شد و طی ۴۰ سال گذشته در زمین سفید آرزوهایمان دو رنگ قرمز و سبز هم که مکمل همدیگر هستند مقابل هم صف کشیدند . 

همه چیز برای بازی فراهم شده بود و باید داور سوت میزد اما یک چیزی کم بود و از نظر برنامه ریزان این بازی چه چیزی بهتر از اعتقادات و ارزشهای کشور که در نام جلاله الله خلاصه میشود.  بازیچه این میدان هم با طراحی جدید از نام جلاله الله مهیا شد ۴۰ سال است بازی خوردیم و با قواعد دشمن در زمینی که تمام ارزشها ، اعتقادات ، مقدسات و فرهنگمان را به تمسخر گرفته بازی میکنیم یک جایی باید این بازی به هم بخورد و این زمین عوض شود از بازیکنان گرفته تا رنگ لباس تیمها و توپ بازی همه و همه باید عوض شود.  فلسفه ما و سیاست ما چیز دیگری است خوشبختانه پس از فتنه ۸۸ وزارت اطلاعات بر این موضوع فائق آمد و آرم و نشان خود را تغییر داد این تغییر برای حرکت جدید در ادامه راه الزامی است و تمام ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران باید تغییرات لازم را برای بازگشت به آرمانهای اصیل انقلابی خود آغاز نمایند تا در آغاز گام دوم انقلاب دچار غفلتها و بی توجیهای گذشته نشوند

سیاست ، فوتبال ، فلسفه

بحث در مورد وضعیتی است که جامعه سیاسی کشور به تبع شکل و چیدمان پرچم رسمی کشور به خودش گرفته جامعه سیاسی کشور در دو تیم اصلی سبز و قرمز به جای اینکه مکمل هم باشند مقابل هم قرار دارند و این موضوع به جای اینکه به رشد جامعه کمک کند متاسفانه باعث پسرفت جامعه شده است.

چیدمان الله اکبر به صورت دو دسته ۱۱ تایی مقابل یکدیگر هم به همین صورت قابل نقد هست محتوای پرچم یک بحث دیگر هستچیدمان و ترکیب رنگ ، اعداد و نمادها هم بحث دیگری است که مطمئنا از ابتدا هدفمند بوده ولی نه آنچیزی که عوام جامعه به ذهنشان میرسد. سرخی خون شهدا و عاشورا و سبزی انتظار و مهدویت دوبال قدرتمند شیعه هستند و صهیونیزم همیشه در صدد ضربه به این دوبال بوده و هست . این دو تفکر با هم و در کنار هم معنی پیدا میکنند ولی به تنهایی یا مقابل هم مخرب خواهند بود

دیدگاهتان را بنویسید

logo-samandehi