جنگ زرگری سازمان حفاظت محیط زیست و خودروسازان ، نمک روی زخم مصرف کننده داخلی

جنگ زرگری سازمان حفاظت محیط زیست و خودروسازان ، نمک روی زخم مصرف کننده داخلی

امروز ایران خودرو با هزار ناز و کرشمه ۴ محصول خود را پیش فروش کرد و مثل همیشه در همان دقایق اول ظرفیت تکمیل شد ، چند ساعت بعد رسانه ها از نامه سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر اینکه این سازمان از عرضه این خودروها با استاندارد یورو ۴ در سال آینده جلوگیری خواهد کرد و این پیش فروش غیر قانونی بوده است را مخابره کردند . در بررسی میدانی و سایتهای خرید و فروش خودرو بلافاصله این اظهار نظر برنامه ریزی شده و هدفمند تاثیر خود را گذاشت و باعث افزایش قیمت محصولات دو شرکت داخلی شد آنهم به دلیل ترس از عدم مجوز تولید این خودروهای ظاهرا در دسترس داخلی در سال آتی .

خوب که به این بده بستانهای اطلاعاتی و شگردهای تبلیغاتی دقت میکنیم خواهیم دید تنها کسی که در این بین متضرر خواهد شد مصرف کننده بی یار و بی حامی داخلی است و تنها کسی که در این اثنی سود خواهد برد خودروساز .
البته سبیل نهادهای زهوار در رفته ای مثل سازمان حفاظت از محیط زیست هم این وسط به خاطر خوش خدمتی از سوی نهادهای ذی نفع چرب خواهد شد و قص علی هذا …

جنگ زرگری سازمان حفاظت محیط زیست و خودروسازان ، نمک روی زخم مصرف کننده داخلی

امروز ایران خودرو با هزار ناز و کرشمه ۴ محصول خود را پیش فروش کرد و مثل همیشه در همان دقایق اول ظرفیت تکمیل شد ، چند ساعت بعد رسانه ها از نامه سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر اینکه این سازمان از عرضه این خودروها با استاندارد یورو ۴ در سال آینده جلوگیری خواهد …