اتصالات در قرآن یکی از چشمه های زلال معرفت

اتصالات در قرآن یکی از چشمه های زلال معرفت

از اهداف حذف اتصالات در قرآن مقطعه توجه قرآن پژوهان به وجود این اطلاعات و رموز نهفته در آن بوده است .

بدون شک بزرگترین معجزه پیامبر اسلام در بطن خود اسرار و حقایق زلالی برای نسلهای بشر نهفته دارد و استفاده از این چشمه های معرفت ، ظرفیت بالا و اشراف بر این کتاب آسمانی را میطلبد که جز در اختیار ولی معصوم قرار ندارد.

برای مثال در آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم در نگارش مرسوم از تعداد ۱۰ اتصال استفاده شده و در سوره حمد از ۷۶ اتصال که در هیچ منبعی در طول تاریخ اسلام به آن اشاره نشده است.

البته نه به دلیل بی اهمیت بودن آن بلکه به نظر میرسد بیشتر به خاطر بی توجهی به این اطلاعات از سوی مسلمانان بوده است .

حتی حروف مقطعه نیز که در هنگام قرائت به صورت حرف به حرف ادا میشوند از نظم خاصی در نگارش و استفاده از این اتصالات بهره برده است

این آمار در آیات و سوره های مختلف و کل قرآن مطمئنا حاوی رموز نهفته ای است که کارگشا و حلال بسیاری از مسائل در جامعه بشری خواهد بود.

جامعه ای که اکنون و در دوران غیبت امام عصر ، از اجتماع خود حداقل منفعت را کسب نموده و در بسیاری از موارد این اجتماع به ضرر او تمام شده است.

جوامعی با تنوع ملیت ، قومیت ، مذهب ، زبان ، رنگ ،فرهنگ و … که در نظم حاکم کنونی بر جهان و در آینده نزدیک هیچ اتصالی برای آنها قابل تصور نیست .

اتصالات در قرآن یکی از چشمه های زلال معرفت

از اهداف حذف اتصالات در قرآن مقطعه توجه قرآن پژوهان به وجود این اطلاعات و رموز نهفته در آن بوده است . بدون شک بزرگترین معجزه پیامبر اسلام در بطن خود اسرار و حقایق زلالی برای نسلهای بشر نهفته دارد و استفاده از این چشمه های معرفت ، ظرفیت بالا و اشراف بر این کتاب …