کردوانی: مخالفت با انتقال آب خزر به سمنان کارشناسانه نیست

پرویز کردوانی، چهره ماندگار و پدر علم کویرشناسی ایران با اشاره به مزیت های آب دریای خزر برای استان های مرکزی کشور گفت: مخالفت با انتقال آب دریای خزر به استان سمنان کارشناسانه نیست.
 

 پرویز کردوانی روز چهارشنبه در سمنان در گفت و گو با خبرنگاران افزود: کسانی که می گویند این طرح نباید اجرایی شود، کارشناس نیستند که اگر بودند وضعیت آبی کشور این نبود.
وی با اشاره به تصمیم کشوری برای انتقال آب از دریای خزر و موافقت اولیه با این مساله و بعد مخالفت ها به بهانه مسایل زیست محیطی از یک سو و از سویی تصمیم کشور برای انتقال آب خلیج فارس با احداث کانال بیش از ۷۰۰ کیلومتر برای ۱۳ استان کشور، اظهار داشت : در مقایسه دریای خزر با خلیج فارس، شوری آب خلیج فارس چهار دررصد است در حالی که شوری آب خزر فقط ۱٫۱ درصد است.
وی با اشاره به آلودگی آب خلیج فارس به اندازه آب فاضلاب خاطرنشان کرد : شوری آب دریای خزر به اندازه ای کم است که در منطقه داغستان از آب دریای خزر برای کشاورزی استفاده می شود.
کردوانی ادامه داد: اکنون مازندرانی ها می توانند استفاده از آب خزر برای کشاورزی استفاده کنند زیرا این آب ارزش غذایی مانند کلسیم دارد که می تواند به رشد گیاهان کمک کند.
وی اضافه کرد : اولین کانال برای انتقال آب خلیج فارس، از بندرعباس به سیرجان، گل گهر، مس سرچشمه و یزد حدود ۷۵۰ کیلومتر است و اکنون این سوال مطرح می شود که آیا این مسیر مساله زیست محیطی ندارد و تعهدی در این زمینه وجود ندارد در حالی که فاصله برای انتقال آب خزر به سمنان کمتر از ۱۶۰ کیلومتر است.
کردوانی تصریح کرد : در پاسخ به ادعای برخی کارشناسان که موافق انتقال آب خلیج فارس به خاطر اتصالش به اقیانوس و مخالف انتقال از دریای خزرهستند، باید گفت دریاچه خزر از رود ولگا تغذیه می شود که هزاران مترمکعب بر ثانیه آب دارد.
وی با اشاره به این که در قره باغ و شهر بکتاش دهها معدن نمک برای استفاده از نمک دریای خزر وجود دارد، در پاسخ به مسایل حقوقی بین ایران و کشورهای مشترک از منافع دریای خزر در مساله انتقال آب، افزود: در ماخاچ قلعه روسیه از ۱۹۷۵ تاکنون با استفاده از آب این دریاچه برای کشاورزی بهره برداری می شود که بیش از ۴۰ سال است کشاورزی پررونقی نیز دارد.
این چهره ماندگار کشور ادامه داد : برخی کارشناسان نیز گفته اند با انتقال آب از دریای خزر، این دریا عمقش کم و خشک می شود و ماهی ها می میرند، این در حالی است که میزان آب دریای خزر متناسب با ظرفیت رود ولگا است و بیان این مسایل از سوی رسانه ها، به خاطر اغراق این مطالب است که برای رسانه ها بیشتر جذابیت دارد.
وی تاکید کرد : در مقابل آبی که از رودخانه ولگا وارد دریای خزر می شود برداشت و انتقال ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب خزر به استان سمنان مانند ته لیوان است.
وی ادامه داد: اگر می شد آب هیچ حوزه ای را به حوزه دیگر منتقل نکرد خوب بود، مانند این است که انسان تا جای ممکن با داشته های مالی خود زندگی کند، ولی اگر نتوانست باید قرض بگیرد، اکنون نیز وقتی از خلیج فارس با یک کانال بیش از ۷۰۰ کیلومتری قرار است برای ۱۳ استان آب منتقل شود، انتقال آب از دریای خزر با آب شیرین تر و فاصله بسیار کم هم میسر است.
کردوانی درباره نمکی که قرار است از آب انتقالی از دریای خزر جدا و تجزیه شود، گفت: سه نوع نمک داریم که نمک دریا دارای ید زنده و بهترین نوع نمک در جهان است در حالی که به نمک سنگی باید ید وارد کرد.
وی در باره نظریه دفن نمکی که قرار است از آب انتقالی از خزر جدا شود، گفت: چرا باید این نظریه داده شود در حالی که می توان این نمک را به عنوان نمک دریا به فروش رساند.
وی اضافه کرد : شوری آب خزر به گونه ای است که گیاه را نمی میراند بلکه با ارزش های غذایی، باعث رشد گیاه می شود.
وی در باره دیگر استفاده ها از نمک آب دریای خزر، گفت: می توان از نمک دریای خزر آجر ساخت و آجر نمکی تولید کرد.
وی در پاسخ به مسایلی مانند این که در مسیر انتقال آب از دریای خزر درختان قطع می شود، خاطرنشان کرد : مگر در مسیر بیش از ۷۰۰ کیلومتری انتقال آب از خلیج فارس به ۱۳ استان درختی قطع نمی شود، مگر مسایل زیست محیطی و تعهدگرفتن برای آنان مطرح نیست.
وی ادامه داد: اینکه برای انتقال آب خزر به سمنان تعهد گرفته شده که به جای هر یک درخت قطع شده ۱۰ درخت کاشته شود، باید گفت چرا اینقدر زور می گویند و این مساله به طور کامل سیاسی است، جایی که شوری آب چهار برابر و مسیر صدها کیلومتر است مساله ای مطرح نمی شود، ولی درباره انتقال آب دریای خزر اینقدر مساله ایجاد می شود.
پدر علم کویرشناسی ایران خاطرنشان کرد : استان سمنان توسعه مناسبی یافته است و نیاز آبی دارد حتی به اندازه یک لیوان و برای این توسعه هم به آب نیاز دارد در حالی که از تمام منابع آبی زیزمینی و سطحی موجود در استان نیز استفاده شده است.
وی گفت: استان سمنان سالانه ۱۱۰ میلی متر بارندگی دارد و رودخانه آنچنانی هم ندارد، منابع آب زیرزمینی در استان به قدر استفاده شده که باعث فرونشست زمین شده ولی نیاز آبی سمنان همچنان پابرجاست.
وی یادآور شد: استان سمنان از تمام منابع آبی شهرستان های خود بهره برده است و دیگر امکان آبی در استان سمنان وجود ندارد، بهترین منبع آبی برای این استان، انتقال از آب دریای خزر است.
پرویز کردوانی امروز در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان سمنان حضور یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

logo-samandehi