گروگانگیری بزرگ حاکمیت در خوزستان !

آیا واقعا حکومت آب خوزستان را گروگان گرفته است ؟ یک چالش اساسی در بدنه حاکمیت ایران در خصوص وضعیت آب خوزستان پس از کشف سفره های نفت در چند دهه اخیر در این خطه زرخیز مطرح است و آن مساله انباشت ثروت در یکی از استان‌های مرزی است حاکمیت چگونه میخواهد وسوسه جدایی این خطه را توسط معاندین نظام و گروهکهای جدایی طلب از سرزمین ایران مدیریت کند ؟ سئوال اساسی این است که چرا تا قبل از اکتشاف نفت در این استان مشکل آب وجود نداشته ؟

آیا حاکمیت در ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب آب و منابع آبی را وسیله کنترل خوزستان قرار داده است ؟ همه خوب میدانیم که سرچشمه های دو رود مهم جاری در جلگه خوزستان خارج از این استان قرار دارند و در سالهای گذشته چندین طرح سد سازی و پروژه انتقال آب از سرشاخه ها به بهانه تامین آب صنایع فولاد استان اصفهان و آب شرب یزد و کرمان و مرکزی اجرا شده است که روی دیگر ماجرا به دست گرفتن کنترل خوزستان بوده است استانی که اکنون منابع نفت آن جزو بالاترین ذخایر کشف شده جهان شمرده میشود هرچند طی چند سال گذشته حاکمیت ایران به دلیل تحریمهای بین المللی حداقل استفاده را از این منابع توانسته داشته باشد اما با برداشته شدن تحریمها و برداشت از منابع نفتی میتوان خزانه دولت را برای سالها از پول نفت آن پر کرد

دیدگاهتان را بنویسید

logo-samandehi