جمع آوری اسکناس تنها راه جلوگیری از فرار مالیات

سالهاست شعار دولتهای ایران برای درمان اقتصاد کلان ، جاگزینی درامدهای غیر نفتی به جای درآمدهای نفتی است و در این مسیر صادرات غیر نفتی اعم از صنایع دستی ، محصولات معدنی و کانی و محصولات کشاورزی و همچنین درآمدهای ناشی از ورود گردشگر و همچنین درآمدهای مالیاتی از جایگاه بالایی برای جذب درآمدهای غیر نفتی برخوردار است.

با توجه به فرارهای مالیاتی که در اقتصاد ایران نهادینه شده و با سیستم فعلی اقتصاد هم هیچ راهکاری را نمیتوان برای دریافت اینگونه مالیتها متصور شد میتوان یکی از راههای فوری و عملی برای دریافت مالیات از اینگونه افراد را جمع آوری اسکناس عنوان نمود

متاسفانه رقم این فرار مالیاتی به اندازه ای هست که دولت این اقدام را به عنوان تنها راه پیشگیرانه برای فرار مالیاتی انتخاب کند و با رصد حسابهای فعالان اقتصادی و تراکنشهای بانکی مالیات را اخذ نماید

درحالی که قشر متوسط و ضعیف جامعه از لحاظ اقتصادی یعنی قشر حقوق بگیر بیشترین همکاری را در پرداخت مالیات دارند متاسفانه اصناف و تولیدکننده ها و یا صاحبان اصلی سرمایه کشور کمترین همکاری را در پرداخت مالیات دارند

رقمی که بدون شک اقتصاد ایران را از این بحران روز افزون خارج نموده و اقتصاد ایران را در مسیر پیشرفت قرار خواهد داد

حمید رابعی

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

دیدگاهتان را بنویسید

logo-samandehi