اتصال بولوار مهدیه مشهد به جاده شاندیز معطل حل اختلافات

ترافیک سنگینی که سال ها ست در مسیر مشهد به طرقبه شاندیز وجوددارد مسئولان دو شهرستان مشهد و طرقبه شاندیز را بر آن داشته است تا به فکر افزایش راه های دسترسی زائران و‌مجاوران و‌گردشگران از طریق مشهد به طرقبه شاندیز باشند چرا که به‌گفته فرماندار طرقبه شاندیز در سال گذشته ۲۸٫۵ میلیون خودرو تنها ازمسیر ارتباطی این دو شهرستان یعنی از طریق بولوار وکیل آباد و پل پرتویی وارد ییلاقات طرقبه شاندیز شده اند.

درهمین باره فرمانداری طرقبه شاندیز پیشنهادهایی برای افزایش و بهبود راه های دسترسی به این شهرستان ارائه داده و شهرداری مشهد نیز طرحی تهیه کرده است. این طرح ها و پیشنهادها در جلسه شورای ترافیک طرقبه شاندیز با حضور فرماندار و اعضای شوراها و شهرداران ودیگر مسئولان طرقبه شاندیز، دهقان نماینده این شهرستان، حسین نژاد معاون شهرسازی و معماری شهردار مشهد، قاسمی هنری معاون شهرسازی، معماری و برنامه ریزی شهری دفتر فنی استانداری،مهندس پارسا معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان، محبی شهردار منطقه ۱۲ مشهد، سرهنگ رشید آبادی رئیس پلیس راهور طرقبه شاندیز و دیگر مسئولان تشکیل شد.

در این جلسه ابتدا طرح شهرداری مشهد به منظورایجاد یک راه دسترسی از انتهای بولوار مهدیه به بولوار فرمانیه و سپس جاده شاندیز مطرح و بررسی شد که این طرح با واکنش فرماندار و اعضای شوراهای طرقبه شاندیز مواجه شد.

مهندس حسینی فرماندار طرقبه شاندیز گفت: شهرداری مشهد بدون توجه به مسائل تقسیمات کشوری می‌خواهد چنین طرحی را اجرا کند وبا توجه به این که طرح در منطقه ای قرار است اجرا شود که جزو حریم و محدوده شهر مشهد نیست‌و در حوزه تقسیمات سیاسی شهرستان طرقبه شاندیز قرار دارد بنا براین شهرداری مشهد هیچ گونه سمت و صلاحیتی در این باره ندارد و اگر طرحی اجرا‌ کند خلاف قانون است ومشاور شهرداری مشهد نباید در طرح خود از بخش مرکزی مشهد عدول کند ولی متاسفانه این اتفاق رخ داده است.

وی افزود: از آن جا که شهرداری مشهد امکانات اجرای چنین طرحی را دارددر این نشست باید بررسی کنیم که چه راهکارهای قانونی را به کمیته امور زیربنایی استان پیشنهاد بدهیم تا در صورت تصویب بخش مهمی از ترافیک مسیر پل پرتویی رفع شود و بخشی از مردم شمال و غرب مشهد از منطقه قاسم آباد، الهیه و بولوار امام علی(ع) بتوانند از مسیر مهدیه، فرمانیه و سپس جاده شاندیز به شهرستان طرقبه شاندیز سفر کنند.

حسینی افزود: ما دو پیشنهاد در این زمینه داریم اول این که راه و شهرسازی استان ورود کند و با استفاده از بودجه دولتی، اوراق و سایر اعتبارات آن هزار متر باقی مانده از مسیر مذکور را آسفالت کند و اصلاح و بازسازی اصولی مسیر را انجام دهد.

دوم این که شهرداری مشهد براساس طرحی که دارد برای تحصیل حریم و آسفالت و آماده سازی مسیر هماهنگ با پروژه آزاد راه مشهد – چناران اقدام به اجرای طرح کند و این موضوع تحت نظارت شورای بخش شاندیز و شورای شهرستان طرقبه شاندیز انجام گیرد. ضمن این که با توجه به دغدغه‌های مردم و شوراهای طرقبه شاندیز اجرای این طرح و تفاهمات و تصمیماتی که اتخاذ می شود نباید هیچ تاثیری بر محدوده و حریم مصوب داشته باشد.

به عبارت دیگر اگر شهرداری مشهد مسیر یاد شده را تحصیل حریم و آسفالت کرد نباید به منزله الحاق به مشهد تلقی شود تا این که در تقسیمات کشوری در باره آن تصمیم گیری شود.پس از این پیشنهاد، قاسمی هنری از دفتر فنی استانداری گفت: مسیر یاد شده در طرح جامع فریز (بلاتکلیف مانده )شده است و پیشنهاد جدیدی هم برای آن ارائه نشده و سوال این است که شهرداری مشهد بر چه مبنایی طرح مصوب ارائه کرده و می خواهد آن رادر مسیر مربوط اجرا کند؟ضمن این که شورای ترافیک استان هم چنین اجازه ای نداده است و علاوه برآن باید بر اساس مراحل قانونی در طرح تفصیلی بنشینند، هماهنگی با مسیر آزاد راه مشهد- چناران داشته باشند و آن گاه مراحل قانونی تحصیل در کمیسیون ماده ۵ یا شورای ترافیک استان طی شود.

در واکنش به اظهارات فرماندار و قاسمی هنری دکتر حسین نژاد معاون شهردار مشهد گفت:درطرحی که شهرداری منطقه ۱۲ با هماهنگی مشاور ارائه داده است اگر بحث فریز مطرح است به لحاظ ساخت و ساز مطرح است و اگر بخواهد مسیری ایجاد شود و در آن خدمات به شهروندان طرقبه شاندیز داده شودبه هیچ ممنوعیتی اشاره نشده است.

وی افزود:شهردار مشهد به ما درباره افزایش راه دسترسی مشهد به طرقبه شاندیز فشار می آورد و حتی بحث توسعه پل پرتویی را‌مطرح کرده است.وی افزود: اکنون ما نیز نیامدیم دعوای محدوده کنیم. ما هم معتقدیم هرچه کمیسیون امور زیربنایی استان تصمیم بگیرد بر اساس همان عمل کنیم ضمن این که تابع تصمیمات تقسیمات کشوری هستیم.

محبی شهردار منطقه ۱۲مشهد هم در خصوص طرح مذکور گفت: در طرح تفصیلی و جامع محور مذکور دیده شده و آن چه نگران کننده است خرید و فروش زمین در پلاک ۷۶ است که باید جلوی آن گرفته شودو برای اجرای مسیر نیز۴۵ میلیارد تومان برآورد مالی شده که چون نقدینگی نداریم باید برای تملک اراضی مردم تهاتر کنیم.یکی دیگر از پیشنهادهایی که برای اجرای این مسیر مطرح شد از سوی فرمانداری طرقبه شاندیز بود.

وقتی صحبت از ورود راه و شهرسازی به میان آمد مهندس پارسا معاون مدیر کل راه و شهرسازی اظهار کرد: اول این که ما را‌وارد این دعواها نکنیددوم این که از طریق راه روستایی نمی توانیم اقدام کنیم و سوم این که تا اول اعتباری به دست‌مان نرسد قادر به انجام هیچ کاری نخواهیم بود.در این میان دکتر دهقان نماینده طرقبه شاندیز هم پیشنهادهایی ارائه کرد از جمله این‌که هر که می خواهد طرح را اجرا کند به جای این‌که مستقل عمل کند کارگزار فرمانداری، شورای شهرستان یا شهرداری های طرقبه و شاندیز باشد.

وی افزود: اگر آن محدوده مد نظر به دست شهرداری مشهد بیفتد اطمینان دارم زمین های آن منطقه را ۱۵۰ متری کرده و پروانه ساخت و ساز می دهد و چیزی برای فضای سبز و گردشگری باقی نخواهد ماند. پیشنهاد دیگر دکتر دهقان انجام مشارکتی پروژه با همکاری شهرداری های مشهد و طرقبه و شاندیز بود.اما در خصوص طرح شهرداری مشهد مهندس نکاحی شهردارشاندیز گفت:اگر محور مهدیه بازگشایی شود باز هم بارترافیکی را‌کاهش نمی دهد.

چون مردم مشهد هنوز با منطقه الهیه آشنا نیستند و از آن‌مسیر کمتر تردد خواهند کرد و بنابراین این مسیر در حد ۱۰ درصد به کاهش ترافیک کمک خواهد کرد.شهردار طرقبه نیز گفت: اگر قرار باشد مسیر مهدیه را آسفالت کنیم طی دو ماه اول ترددها این آسفالت تخریب می شود بنا براین نیاز به تعریض و اصلاح هندسی محور است.مهندس خادم پیر افزود: در بحث راهکار کوتاه مدت نیز اجرای اصلاح مسیر پل پرتویی یکی از راهکارهاست

.در ادامه این مباحث صاحبی رئیس شورای شهر شاندیز اعلام کرد: با پیشنهاد دکتر دهقان مبنی بر راه حل تعیین کارگزار برای اجرای مسیر مهدیه- فرمانیه موافق است و ثابت گلستانی رئیس شورای شهرستان طرقبه شاندیز هم به شدت با ورود شهرداری مشهد برای اجرای طرح فوق مخالف اند. صاحبی گفت: همین الان شهرداری منطقه ۱۲ در آن منطقه برای ساخت و سازها اخطار می دهد و مانیز اخطار می دهیم و هنوز اختلافات حل نشده ممکن است ادعای میراث بکنیم.

محمد غلامی رئیس شورای شهر طرقبه هم در مخالفت با انجام طرح به وسیله شهرداری مشهد گفت: اگر قرار باشد با دیدگاه شهردار منطقه ۱۲ اقدامی صورت گیرد و قرار شود امتیازی در آن مسیر به مالکان داده شود و تهاتری صورت‌گیرد ما محق تریم چون این منطقه هنوز به مشهد الحاق نشده است.

سرهنگ رشید آبادی رئیس پلیس راهور طرقبه شاندیز هم ضمن بیان مخاطرات ترافیکی مسیر پل پرتویی گفت:محور مهدیه- فرما نیه باید مثل بولوار وکیل آباد اجرا شود که تقاطع و زیر گذر هم داشته باشد تا از حجم ترافیک کاسته شود و متولی آن حد اقل باید یک دور برگردان در ابتدای بولوار فرمانیه اجرا‌کند.

در نهایت و پس از اختلافات و‌کش و قوس های فراوان در این‌جلسه فرماندار طرقبه شاندیز دو پیشنهاد ارائه کرد. این دو پیشنهاد برای تصمیم‌گیری باید به کمیته امور زیربنایی استان تقدیم شود اول این‌که به شهرداری مشهد یا طرقبه یا شاندیز اجازه داده شود برای تحصیل حریم برابر طرح مصوب شورای ترافیک اقدام کندو آسفالت و آماده سازی مسیر با نظارت شورای بخش شاندیز یا شورای شهرستان طرقبه شاندیز انجام شود و کلیه توافقات انجام شده برای املاک و… به متولیان بعدی که تقسیمات کشوری معین خواهد کرد منتقل شود و پروژه نیز منطبق بر کال چهل بازه از شرق وهماهنگ با طرح آزاد راه مشهد- چناران باشدو پیشنهاد دیگر این‌که اجرای این طرح با توجه به مسائلی که در جلسه مطرح شد به راه و شهرسازی استان سپرده شود.

خبر مرتبط
دادستان مشهد:مقرر شد تا پایان شهریور بولوار مجیدیه به فرمانیه متصل شود
به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مشهددادستان مشهد در پاسخ به سوالی مبنی بر این که بولوار مجیدیه به بولوار فرمانیه متصل می شود یا خیر؟ گفت : در جلسه اخیر شورای راهبردی و سیاست گذاری پیشگیری از تصادفات در این خصوص بحث هایی مطرح و مقرر شد موضوع در کمیسیون ایمنی راه های استان بررسی و درنهایت این ۱۲۰۰ متر تا پایان شهریورماه با تدبیر استانداری آسفالت و این محور بازگشایی شود تا بار ترافیکی مشهد به سمت طرقبه و شاندیز از سمت بولوار وکیل آباد کاهش یابد . وی درپاسخ به این سوال که اگر این امر محقق نشد تکلیف چیست و واکنش دستگاه قضایی به چه نحوی خواهد بود ؟ گفت: امیدوار م این امر که نیاز امروز مردم است محقق شود و مسئولان مربوط به حقوق عمومی توجه کنند و به جای صرف هزینه و گرفتن مشاور برای بررسی اتصال کمربند جنوبی به محور طرقبه از سمت ارتفاعات جنوبی شهر مشهد کمترین هزینه را مدنظر قرار دهند و این ۱۲۰۰ متر را بازگشایی کنند چرا که قطعاً دیگر اجازه احداث هیچ راهی از ارتفاعات جنوبی مشهد داده نخواهد شد .

حتما ببینید

مدیریت ناکارامد وطنی در برابر مدیریت جهادی چینی

بیش از ۴۰ سال از آغاز ساخت بیمارستان ۷۰۰ تخت خوابی رضا در یکی از …

همراه با سرهنگ بازنشسته‌ای که نگاهی تازه برای پیشرفت حاشیه شهر دارد

معمولا آدم‌ها را می‌شود با چند عنوان مختلف به‌صورت تلگرافی معرفی کرد، ولی همیشه استثنائاتی …

دیدگاهتان را بنویسید

logo-samandehi