دانلود رایگان طرح جامع مشهد

طرح جامع یا همون طرح توسعه و عمران کلانشهر مشهد را که شامل سند جایگاه برنامه ریزی کاربری و نقش طرح جامع مشهد، طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد، خلاصه طرح جامع، پاورپوینت طرح و ضوابط و مقررات طرح جامع مشهد می‌باشد را در قالب ۵ فایل به صورت PDF و پاورپوینت از لینک زیر رایگان دانلود کنید.

فهرست موضوعات طرح جامع مشهد :

طرح توسعه و عمران مشهد :

 • جايگاه و نقش كلانشهر مشهد در اسناد فرادست ملي و محلي
 • امكانات و محدوديت‌هاي توسعه
 • مسائل عمده و راهبردي توسعه و عمران كلانشهر مشهد و چشم‌انداز ادامه روندهاي جاري
 • چشم‌انداز توسعه پايدار مشهد مقدس
 • اهداف كلان و خرد چشم‌انداز توسعه پايدار مشهد مقدس
 • تلفيق مطالعات و تدوين الگوي عمومي توسعه و عمران شهر
 • نظامات توسعه و عمران شهر
 • سلول‌ها و كريدورهاي پايه ارزيابي
 • ماتريس سنجش امكانات و فرصت‌هاي مكاني
 • خروجي‌هاي اصلي مورد انتظار
 • اولويت‌بندي سرفصل‌هاي مطالعاتي
 • سنجش امكانات و فرصت‌هاي مكاني
 • سياست‌هاي موضوعي و رهنمودها
 • طرح‌هاي موجود و مصوب و تاثيرات فضايي آنها
 • لايه‌ها و اصول پايه در نظم‌بخشي به توسعه شهر
 • لايه‌هاي جهت‌دهنده و كنترل‌كننده (منتج از مطالعات پايه و نظام‌ها)
 • الگوي توسعه نظامات براساس گام‌هاي پيشين
 • جداول ضوابط پهنه‌بندي توسعه در نظامات الگوي توسعه شهر
 • پهنه‌بندي كاربري زمين
 • پيش‌بيني و آينده‌نگري جمعيت مشهد مقدس در دوره ۱۴۰۵-۱۳۸۵
 • برآورد جمعيت حوزه‌هاي برنامه‌ريزي در دوره ۱۴۰۵-۱۳۸۵
 • شاخص‌هاي كمي پيشنهادي
 • الگوي كمي پيشنهادي

پاورپوینت طرح :

 • مقدمه
 • موقعيت جغرافيائي مشهد
 • پيشينه تاريخي شهر
 • حوزه نفوذ شهر
 • خصوصيات جمعيتي و اقتصادی
 • خصوصيات كالبدي
 • تراز فيزيكي -مالي

طرح جامع مشهد (سند جایگاه برنامه‌ریزی کاربری و نقش) :

 • مقدمه
 • ضرورت تعیین حوزه‌های برنامه‌ریزی کلانشهر مشهد

فصل اول: حوزه شمال غربی

 • زیرپهنه‌های حوزه
 • حوزه توسعه نوین و خدمات برتر کلانشهری (مراکز کار و فعالیت برتر)
 • گزاره‌های اساسی توسعه
 • ضوابط و معیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن
 • ضوابط و معیارهای کلان برنامه‌ریزی کاربری زمین
 • تبیین شاخص‌های عمومی برنامه‌ریزی

فصل دوم: حوزه میانی غربی

 • جایگاه حوزه میانی غربی در حوزه‌بندی طرح جامع
 • زیرپهنه‌های حوزه
 • حوزه سکونت و خدمات مکمل زیارت (خرید گردشی، فراغتی و …)
 • گزاره‌های اساسی توسعه
 • نقش و وظایف حوزه
 • ضوابط و معیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن
 • ضوابط و معیارهای کلان برنامه‌ریزی کاربری زمین
 • تبیین شاخص‌های عمومی برنامه‌ریزی

فصل سوم: حوزه جنوب غربی

 • جایگاه حوزه جنوب غربی در حوزه‌بندی طرح جامع
 • زیرپهنه‌های حوزه
 • کیفیت سکونت و بهره‌مندی پایدار از ارزش‌های طبیعی
 • گزاره‌های اساسی توسعه
 • نقش و وظایف حوزه
 • ضوابط و معیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن
 • ضوابط و معیارهای کلان برنامه‌ریزی کاربری زمین
 • تبیین شاخص‌های عمومی برنامه‌ریزی

فصل چهارم: حوزه مرکزی

 • جایگاه حوزه مرکزی در حوزه‌بندی طرح جامع
 • زیرپهنه‌های حوزه
 • حوزه تشرف و زیارت
 • گزاره‌های اساسی توسعه
 • نقش و وظایف حوزه
 • ضوابط و معیارهای برنامه‌ریزی جمعیت و مسکن
 • ضوابط و معیارهای کلان برنامه‌ریزی کاربری زمین
 • تبیین شاخص‌های عمومی برنامه‌ریزی

فصل پنجم: حوزه میانی شرقی

 • جایگاه حوزه میانی شرقی در حوزه‌بندی طرح جامع
 • زیرپهنه‌های حوزه
 • حوزه خدمات و درگاه ورود به حوزه زیارت
 • گزاره‌های اساسی توسعه
 • نقش و وظایف حوزه
 • ضوابط و معیارهای برنامه‌ریزی جمعیت و مسکن
 • ضوابط و معیارهای کلان برنامه‌ریزی کاربری زمین
 • تبیین شاخص‌های عمومی برنامه‌ریزی

فصل ششم: حوزه شمال شرقی

 • جایگاه حوزه شمال شرقی در حوزه‌بندی طرح جامع
 • زیرپهنه‌های حوزه
 • حوزه افزایش تاب‌آوری و بهبود کیفیت زیست و زیرساخت‌های شهری
 • گزاره‌های اساسی توسعه
 • نقش و وظایف حوزه
 • ضوابط و معیارهای برنامه‌ریزی جمعیت و مسکن
 • ضوابط و معیارهای کلان برنامه‌ریزی کاربری زمین
 • تبیین شاخص‌های عمومی برنامه‌ریزی

فصل هفتم: حوزه جنوب شرقی

 • جایگاه حوزه جنوب شرقی در حوزه‌بندی طرح جامع
 • زیرپهنه‌های حوزه
 • حوزه توسعه سکونت و خدمات
 • گزاره‌های اساسی توسعه
 • نقش و وظایف حوزه
 • ضوابط و معیارهای برنامه‌ریزی جمعیت و مسکن
 • ضوابط و معیارهای کلان برنامه‌ریزی کاربری زمین
 • تبیین شاخص‌های عمومی برنامه‌ریزی

فصل هشتم: مصادیق نحوه تعیین مغایرت‌های اساسی طرح جامع توسعه و عمران مشـهد

ضوابط و مقررات طرح جامع :

 • پیشگفتار
 • مفاهیم ر تعاریف
 • منطقه‌بندی کاربری زمین و ضوابط و مقررات نحوه استفاده از اراضی
 • ضوابط و مقررات ویژه در کانون‌ها و محورهای معرفی شده طرح
 • ضوابط نما و بدنه‌سازی
 • شبکه معابر و دسترسی‌ها

خلاصه گزارش طرح :

 • معرفی طرح
 • چشم‌انداز توسعه و عمران شهر
 • به سوی توسعه پایدار و اعتلای جهانی کلانشهر مشهد مقدس
 • الگوی عمومی توسعه و عمران شهر
 • چشم‌انداز کمی توسعه
 • پهنه‌بندی کاربری زمین
 • چارچوب برنامه تراز مالی و فیزیکی طرح
 • کلیات ضوابط و مقررات
 • اسناد هدایت توسعه در حوزه‌های برنامه‌ریزی
 • فرآیند نظارت و بازنگری در طرح
طرح-جامع-مشهد

دیدگاهتان را بنویسید

logo-samandehi