لزوم بازنگری نرخ دیه

هنوز بیش از یک سال از شوک وارد شده به اقتصاد ایران و مچاله شدن ریال در برابر سایر ارزها نگذشته که ابعاد این سقوط روز به روز بیشتر نمایان میشود

بدون شک یکی از ابعاد گسترده این آشفتگی سوء استفاده از نرخ دیه در محاکم قضایی از سوی قشر مرفه و برخی سرمایه داران است هر چند پیش از این آشفتگی نیز نرخ دیه ارزش واقعی انسان نمیتوانست باشد

مبنای فقهی ارزش گذاری انسان در زمانی که شتر مصداق بهترین مرکب بوده از این حیوان استفاده شده و در حال حاضر بدون شک باید مبنای محاسبه را بهترین مرکب یا وسیله نقلیه مورد استفاده در جامعه قرار داد تا ارزش واقعی جان یک انسان را بتوان محاسبه کرد

جایی که نرخ دیه مقتول دهها برابر کمتر از خودرو قاتل و یا آپارتمان قاتل صدها برابر جان مقتول ارزش گذاری میشود بدون شک زمینه سوء استفاده و بازی با جان انسانها بسیار ساده و پیش پا افتاده خواهد شد

اتفاق خیابان کارگر اصفهان طی هفته گذشته و فریادهای دختر پورشه سوار را میتوان بارها مانند آوار بر سر مسئولان و سیاستمداران و فقهای کشور خراب کرد تا شاید به اهمیت این موضوع و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی و امنیتی آن پی ببرند

متاسفانه روند نزولی ارزش جان انسانها در کشورمان طی سالهای اخیر مسیر خطرناکی را در حال طی کردن است تا جایی که بوی توطئه از برخی محافل مسئولین و سیاستمداران نیز به مشام میرسد .

آنجایی که به راحتی نوشیدن یک فنجان چای با یک حبه قند میتوان مخالفین و منتقدین حزب و گروه و جناح خود را به قیمت ناچیزی از سر راه برداشت .

لزوم بازنگری در نرخ دیه از سوی قوه قضائیه و فقهای مسئول ، پس از تحولات اخیر در نرخ ارز و برابری آن با ریال بیش از پیش ضروری به نظر میرسد تا هرچه سریعتر زمینه سوء استفاده از این موقعیت از سوی قشر مرفه و سرمایه دار جامعه سلب گردد.

مطمئنا بررسی این موضوع در کشورهای مختلف میتواند جایگاه کشورمان را در ارزش گذاری جان انسان بیش از پیش مشخص نماید.

با تشکر
حمید رابعی

دیدگاهتان را بنویسید

logo-samandehi