بایگانی روزانه: مارس 19, 2020

What formula will be used to calculate the casualties due to Corona holidays

Doctors’ blood be more colorful or do the rest of society have no blood? We are all witnessing the work of the nurses and medical staff of our country’s hospitals and medical centers in the fight against corona virus disease, and appreciate the minimal work that can be done. But this will not turn a blind eye to the facts ... ادامه مطلب »

محاسبه تلفات و خسارتهای ناشی از تعطیلات کرونا با چه فرمولی انجام خواهد شد ؟

خون پزشکان رنگین تر است یا بقیه اقشار جامعه خونی در بدن ندارند؟! همگی در این ایام شاهد زحمات شبانه روزی پرستاران و کادر درمانی بیمارستانها و مراکز درمانی کشورمان در مبارزه با بیماری کرونا هستیم و قدردانی از این زحمات حداقل کاری است که میشود انجام داد. ولی این موضوع باعث نخواهد شد تا چشم را بر حقایق بسته ... ادامه مطلب »