استفاده از ظرفیتهای بالقوه اقتصادی در آموزش و پرورش و نهادینه کردن معاونت اقتصادی

استفاده از ظرفیتهای بالقوه اقتصادی در آموزش و پرورش و نهادینه کردن معاونت اقتصادی در این وزارتخانه یکی دیگر از برنامه های حمید رابعی در مدیریت جدید صندوق ذخیره فرهنگیان خواهد بود.

برای مثال و در اولین گام دراختیار قرار گرفتن انحصار بازار لوازم التحریر و نوشت افزار ،کتابهای آموزشی و لوازم کمک آموزشی و استفاده از ظرفیت بالای تبلیغاتی این محصولات برای سایر شرکتهای تولیدی و خدماتی ظرفیت بالایی است که متاسفانه طی سالهای گذشته از سوی مدیران این مجموعه مورد غفلت واقع شده است .
مدیریت جدید صندوق ذخیره فرهنگیان با پشتوانه عظیم صنفی خود میتواند این بازار بکر را در خدمت گرفته و از ظرفیتهای بالای آن به نفع جامعه فرهنگیان حداکثر استفاده را ببرد.

حمید رابعی رای ما در نخستین انتخابات سراسری صندوق ذخیره فرهنگیان
کد انتخاباتی : ۱۶۰۰۰۵۸
وبسایت : rabei.ir
کانال :@hamidrabei

تاریخ برگزاری انتخابات ۲۴ لغایت ۲۷ بهمن از طریق سایت همگام

قابل امتنان است در صورتیکه با برنامه های حمید رابعی موافق هستید جهت انتشار آن در گروهها و کانالهای فرهنگیان مساعدت فرمایید