ارائه طرح جامع مسجد رضوی از سوی حمید رابعی

طرح قرآنی پرچمهای سیاه خراسان شامل سه شاخه اصلی با عناوین «بازسازی بقیع» ، «مقابله با کتاب آیات شیطانی» و «مقابله با جریان فراماسونری» برگرفته از آیه شریفه «و کلمه الله هی العلیا » که پیش از این توسط « حمید رابعی » دانشجوی دانشگاه امام رضا علیه السلام و مسئول سرویس ثقلین خبرگزاری قرآنی ایران ارائه شده است از سوی همایش بین المللی آخرین منجی منتشر شد

 پیش از این طرح پرچمهای سیاه خراسان به عنوان ایده برتر جشنواره بین المللی آخرین منجی معرفی شده بود که همزمان با ولادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام مشخصات کامل این طرح از طریق دبیر خانه جشنواره بین المللی آخرین منجی در دسترس عموم قرار گرفته است

حروف الفبا مستتر در نام جلاله الله :

 

لازم به ذکر است احادیث مربوط به خروج پرچمهای سیاه ازخراسان به عنوان پرچمهای هدایت در دوران غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در روایات معتبر شیعه و اهل سنت ذکر شده است

5به راستی منظور وهدف ائمه اطهار و متصلین به منبع وحی الهی و عالمان غیب و اسرار و رموز خلقت ، از بیان احادیث پیرامون خروج بیرقهای سیاه خراسان قبل از ظهور حضرت بقیه الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداه  چه بوده است  که آنها را با ظرافتی بیشتر از حد تصور بیان کرده اند ، آنجا که پیامبر اکرم  (ص) میفرمایند : ((ما خانواده اى هستیم که خداى سبحان آخرت را بر دنیا، براى ما اختیار فرموده است ، بزودى بعد از من ، اهل بیتم در شهرها و سرزمین ها پراکنده و آواره خواهند شد،  تا اینکه درفش هائى سیاه از مشرق زمین به اهتزاز در آید که حق را مى طلبند، اما حقوقشان را اداء نمى کنند، آنان دست از حق برنمى دارند، اما اجابت نمى شود دیگر بار درخواست مى کنند، به آنان اعتناء نمى شود، در این صورت ، دست به مبارزه زده و به پیروزى دست مى یابند، هرگاه کسى از شما و یا ذریه شما آن زمان را درک کرد باید به پیشواى از اهلبیت من بپیوندد اگر چه با دشوارى ، بر روى برف سینه خیز برود، آنها درفش هاى هدایتند که آنها را بدست مردى از اهل بیت من مى سپارند، که نام وى مانند نام من و نام پدرش نام پدرم مى باشد، او مالک زمین گردد و آن را پر از عدل و داد مى کند آنگونه که از جور و ستم پر شده است ))  ملاحم وفتن سید بن طاووس صفحه ۳۰ و ۱۱۷

امیرالمومنین علی علیه السلام : (( پرچمهایی از مشرق زمین به احتزاز در می آیند که از جنس پنبه و کتان و حریر نیستند ، این پرچمها نشان و مهر سید بزرگ را برخود دارند و مردی از آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم آنان را فرماندهی میکند . روزی که در مشرق به حرکت در آیند بوی عطرشان چون مشک در مغرب به مشام میرسد و هراس و وحشت به مدت یک ماه ، پیشاپیش آنها حرکت میکند … )) بحار الانوار ۵۳/۸۲

۲۲((SEGHLEIN mosque designed with name of ((ALLAH)) just for purpose of planning for reconstruction ((BAGHIH)) have been designed . and  HOLY QURAN , NAHJOL BALAGHE that in first look unreadable , due to the font used in writing for the fight against pagans crime in presentation  movies constraction and fanciful caricature publishing and satanic miracles book , no passion and (ASHORA) arc that was the next part design only designed for encounter with ((DAJJAL)) eye , and it’s message sent to u.s government and BOSH , because it’s alarm to all of devils . If the God willing and now , KHORSAN black flags with motto : hey people world : killed ZAHRA and her husband and her sons (oppressed )And notification to ISLAM countries , arisen to blood feud. ZAHRA(daughter’s Mohammad) that the first oppressed claim ISLAM it means knowledge and recognizing (descendant ) and grip to them , in near holy quran paid , no claim image for Moslem , in NAHJOLBALAGHEH narratives IMAM ALI told : Moslems lord , greeting for you , once upon a time that from holy quran exception address and from Islam exception name no remained . their mosques in that time, was development but , was damaged from guidance . The mosque and their makers , are the most immoral people and center all of the sedition , every body escaped from sedition , excited a sedition , that the God told : Swear by himself that waited human wonder in there , we are  determined to create sedition for them (evil – doing) NAHJOLBALAGHE   ,  HEKMAT 369 , Ashora arc poster : also for declaration coping of KHORASAN black flags design against manifestation of oppression and anti – corruption campaign and ISRAEL and America crimes and other satanic Regims in the next step , Ashora arc design (puppet governments) applied by DARALQURAN (quran office/NOORAL MAHDY ) and with providing poster with topic against the devils was equipped .  For more using and faster public , we decided in internet real space (visual world) fromed sites and web log the first internet station for reconstruction of BAGHIE ,weblogs waiting community , web site students and teachers community and also established web site SAGHALAINE formal web site DAROL QURAN NOOR ALMAHDI(QURAN office) . web site was http://www.alr.ir

Thaghalain base will grant present of precious (valuable consideration) inclusive Thaghalain statue, Thaghalain gold plaque & memorial of base to five persons than of actively members in several section of site. Please click here for scroll your name & membership in several section of site. Please send two version than your works with whole specifications to three languages Persian, Arabic & English & expository file with 240*160 picqucel size & jpg,gif,flash format with   little content to Thaghalain base for Presentation of book or soft ware.   tel: 00985112254502 fax: 00985117243453 mobile: 00989151004024

dear lord : in beginninbox-title.pngg 12th century your absent the sun also mourned also in your country , the most darkness covered in Mashhad AL REZA sky the land was planner your revolution there move and with helping raised a black flag dear lord : in your night birth and in end of 1100 years absence , the moon hidden her face from terrestrials , and the darkness of the night deprived from it self since from it’s darkness disturbed Dear mahdi , darkness of crime and oppression prevailed every where and the whose of weaknesses again in waiting arise sun of authority until can their soul and body tired polished . My lord : We all waiting , perhaps next Friday come back …

Truly , what is the philosophy and meaning of the black color in creation ? Today , there is no find the science no that blackness is clear , from involved physics and astronomy and points of space that nothing can escape from gravity , even be able to attract the light , that it means to black holes which mind of scientists engaged, until, Art and painting that blackness , only consider as a mix of the colors and night silence for way farers and wises have meaningful that never could it understand and black color (blackness) of eye , speckle , hair and eyebrow of the partner for lovers majesty’s friend have also mysteries or riddles that likeness . HAFEZ absorbed in thinking , black color from view of psychologists and other scientific courses also have meaning and specifications that it’s description is long and why black flag ? we all aware of significance writing and science in ISLAM religion and there is countless . Traditions that our opinion draw attention , that why  we were recommend , with black ink our articles write on the white page and what the secrets hidden in the paradox ?

شرح حروف لاتین مستتر در نام جلاله الله :

KHORASAN black flags media and cultural package that in first was as a NEGARESH OLIA and in relation to leader ship desires execution , AYATTOLLA – KHAMENEIE based on compulsion software revolution , cultural engineering , invention and prosperity executed and presented to art community , never imagined , considered researchers and QURAN appellants that is by reason of attention IMAM ZAMAN and IMAM REZA whether the software is thing except logical relationship between the letters and numbers in a package for exact calculation and more reaching to one/multi purpose and if materials and tool a cultural architect nothing , except the letters and the numbers . The prophet (Mohammad) in start of prophetic mission told : ((GHOLO LA ELAHA ELLALAH TOFLEHO )) (قولوا لا اله الا الله تفلحوا) It means , there is none God except ALLAH until be saved ! and the God  to in QURAN told : ((GHOL HOVALLAHO AHAD ))(قل هو الله احد ) if the desired culture exception luminosity and unity of God and jurisdiction the ALLAH, over life status and human community behaviors . Inversion in culture domain a behavior is the same thing that in 14 centuries ago in the first part of  ISLAM presented by the prophet (Mohammad) , and that was the QURAN (word the God) .and how beautiful , the messenger  (the finisher’s prophet ) remained , the QURAN was explained to book of God and who ? understand the word of ((AL HOZE)) close the mohammad alongside achievement his great mission? reward except kindness love , friendship claimed with descendant . direct path it means grip to (seghlein) string and you see who are the meekest people after the prophet departure ? Briefly , should thing said , many predicted seditions by prophets and QURAN are the point to occurring or many of them occurred , it is better quran (QURAN) and specially (SURA TOBEH) with more exact and move attention to context of KHORASAN black flags again reviewed and also , (NAHJOL BALAGHE IMAM ALI) study that notify to people of a fact until understand significant design black flags . The design is not dependence to a person or organization, design context is only name of ((JALALE ALLAH )) with inspiration from honored verse the word of ((کلمه الله هی العلیا )) and other verses was used .

in NAHJOLBALAGHEH narratives IMAM ALI told : Moslems lord , greeting for you , once upon a time that from holy quran exception address and from Islam exception name no remained . their mosques in that time, was development but , was damaged from guidance . The mosque and their makers , are the most immoral people and center all of the sedition , every body escaped from sedition , excited a sedition , that the God told : Swear by himself that waited human wonder in there , we are  determined to create sedition for them (evil – doing) NAHJOLBALAGHE   ,  HEKMAT 369 ,

I begin with the short introduction and then KHORASAN black flags media package completely introduced . I dare say our country is only leader and only is government that  the blade was on enemies eye and  expectation meekest universe and is model of under the dominance of foreign powers countries , of course the leader , the key front to day , should prosper strong management until role and important play in establishment justice . And should say our responsible will give a good account of them selves until the flag reach to main owner the most narratives that explained about arising IMAM ZAMAN (the last IMAM) the story have going out of human and or the flags of different countries and have different descriptions . such as: safiany /sheisiany with apostate character and anti – family and HOLY QURAN and the key enemy of the IMAM and or DAJJAL  with face off to from of one – eye and …. Also Seyyed Hassany , Seyyed Khorasani ,Seyyed Yamani and a man from Qhom such as: friends  and administrator out burst let us , before subject continue , world condition and Moslem community in briefly analyzed Islamic Iran revolution to validity  all researches and politicians (internal / external ) return point in relation ship and strategies it’s remained . The revolution to explanation many of researchers and internal / external politicians turning – point leave out in relationship   and international relations .  That the revolution and changes to leadership and story management (IMAM KHOMEINY = ESTABLISHER OF ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN) to be continued (man for Qhom land and the man from KHORASAN land (AYATOLLAH KHAMENEIE) the revolution with his wound the right hand in current fighting with Iran enemies take in continue all strong continued today , the leader  one of the greatest fighter groups namely SEYYED HASSAN NASROLLAH LEBANON HEZBOLLAH general secretary in formal meetings kiss his hand and this shown his rate of  believes, on the other hand, devil group namely  freemasonry take root in the whole of the world . and the pyramid pharaoh symbol with one – eye in pyramid top for himself selected . And could say : the root of all crimes and military coup (coup d’etat ) until devil business such as : sex , drug , … originate from the groups : and also with tools such as : cinema medial internet dissemination of western  thoughts and idea that is except dualism and evil – worshipful .if we look  to other countries (Moslems ) can we look passive and non – significant in solve of the world Islam clear observed In age of Iran – Iraq war , the whole of Arab state join hands and support SADDAM HOSSEIN that can confess and support him and 100000s Moslems polluted and their mortal silence in subjects such as : Israel crimes in Palestine and ghazzeh by one of the Arab state (Yaman) with direct /indirect helping saudi Arabia and America in sadeh(Yaman province) and or their behaviors with first class Islam and freedom in formal /informal meetings . I don’t think there is non-Moslem that dancing Arab president with Bosh forgotten (in Moharram month) apostate and kill them such as : Wahhabism.

Now change to one the greatest gun markets devil countries and in the near (regard God home) that falling blood animal illegal the pilgrims in (1987) killed and in near of holy shrines   great prophet no let crying BAGHI paradise and descendant and clean – non sin  and since MALEK ABDOLLAH-SAUDI is king of the land from current of satanic miracle book who the person namely SALMAN ROSHDY and with wisely dialogue encounter IMAM KHOMEINI until current publishing insult caricatures from Islam oppressed prophet European journal and the continue the subjects also in Pakistan,lebenon,Yaman and Afghanistan witness the harshest crimes against the people and this in history certainly recorded . one of the most criminal person Arab world and finally crashed by u.s army the country is where placing revolution on the divine prophet and is tomb of several messengers and world destination pilgrimage to mecca congress . And at present changed to one of the most passive countries in the world , that bloody catastrophe pilgrims in 1366 (1987) is one of that crimes .Unfortunately , we are witness and observe in recent years how many contempt’s done against the prophet (mahammad) also , mass production anti – quran – anti islam movies in Hollywood and Zionist cinemas and further Islamic states silence! the subject under discussion . who that  crying on family grave (tombs) dualized , why ? against the contempt’s  and other actions again take silent and why? : that there non-shieh moslims in Palastin and GHAZZEH was killed , suddenly tongue – tied

What is relation to this problems and happens with outburst ? should be think and comparing outburst age with present condition what we are in age ?  , in there that IMAM HOSSEIN revolted against YAZID and there , the heads placed in arrows . IMAM HASSAN made peace with MOAVIEH and there , IMAM ALI , in mosque suffer martyrdom .  and since after departure prophet (mohammad) incapable person seat post caliphate . and in there knowledge  right , justice , manifestations to chained .And in bed – sickness , second caliph on fair relation to prophet , promise full top and descent future .for Islam community and Moslems and against the currents follow evil and sensuality and save money in this among the currents found was passive and no power of recognizing right /in right and follow wind party Due to existence narratives concerning out burst almost the whole of currents post /pre outburst occurred and are active the pre-out burst /during the out burst in the world formed and will form and activated discussed , the current that is defender right , justice and knowledge such as currents that in narratives so – called . revolution man of the Qhom and SEYYED HASSANI  and SEYYED YAMANI and SEYYED KHORASANI , that explanation to out come DAJJAL(anti –Christ) and shisbany but from inlet damaged and in term apostate and the current clearly Moslems and almost all the currents  the current was namely apostate , for example narratives , on the subject outside sophyani .  With little moment in world condition can manifestations find and approximately confirmed .

Did going out DAJJAL and sophyani and other characters ?  DAJJAL is current that existed in whole of the history . and it’s start ,was EBLIS (EVIL) disobedience moment from God command (concerning prostration over ADDAM) at present , to clearance activities and actions group of IMAM ZAMAN (enemies) discussed . they attempts with full tools instead of justice divine , devil government  establish in urshalim.unfortunately ;  the devil group (freemasonry) operated crafty that in recent years , introduced one self in a benevolent group , but , since God craft is higher than other crafts . missed the marks . remarkably the above group from aspect outward appearance and actions are equal with (DAJJAL) Islamic narratives . and even one symbol –eye (America logo on dollars bill ) had selected for it self . the role and important play . Range of satanic behaviors the group found in many of great catastrophe universe such as : soliman temple , done Armag war nostrodamous predictions , movie 300,… unfortunately the party , attempt and used from all tools that can satanic sovereignty established . other currents is the same.  now, we find and manifestation current in community . What is the group , anti-oppress and weakness and what is the group , sovereignty if we recognize correctly the group can given them names : Seyyed Khorasani , Seyyed Yamani , Dajjal and Sophyani

the ISLAMIC messages. with new method  considered . that in brief including

 1. Name of (الله) ALLAH .
 2. Word of monotheism(لا اله الا الله)  ((LA ELAHA ELLA ALLAH))
 3. Blessed names 14 chastes
 4. Praise and greeting to God /mohammad and his desendants
 5. Noble verse in the name God the compassionate , the merciful .
 6. Repeating mosque figure sing of slavery and devotion and indication to base the prayer .
 7. Dome that is a special structure of religious sites
 8. Using of 5 parameters to aim five light(( ALE ABA)) in Maquette .
 9. Using of 14 stories to aim 14 lights of authority .
 10. Pointing to shieh JAFARI = name of ALLAH over 7th story
 11. Pointing to KARBALA martyrs .
 12. Prohibition of sin , order to reputed . the angels selected according to 72 degree.
 13. Ashora Arc for coping to eye – devil .
 14. Pen that the God in holy Quran sweared
 15. Holy Quran and NAHJOLBALAGHE writing for fighting to anti – ISLAM  currents .
 16. Flower , symbol of nice and a real lover .
 17. butterfly . symbol of real lover .
 18. Repeating ((sword)) symbol of leadership field .and pointing to avoid ness  and jihad . (war in the opinion God )
 19. Words (( RAHMAN and RAHIM))(رحمن و رحیم ) (compassionate , merciful ) from Gods’ attribute .
 20. Turning to principle pilgrimage to Mecca , and turning around to KABEH (God home )
 21. Conjunction and balancing in the design have pointing to justice principal .
 22. Pointing to discussion ((unity in plenty in unity and it’s manifestation in name of ALLAH
 23. Pointing to religion principal monotheism , prophetic mission , IMAMTE , justice , future life , pointing to sub – religion prayer , pilgrimage to Mecca , order to reputed , , prohibition of sin , one fifth , alms , fasting , jihad (holy war) , kindness , avoidance .
 24. All letters (alphabet ) and it’s number .
 25. All letters (small and big) latin alphabet with ISLAM books writing .
 26. Golden flags for using in reconstruction of BAGHI (mausoleum) designing and pointing to extent principle in creation system , … for pictures observation refer to address , of course a sample dedicated to ((ASTAN QUDS RAZAVI))

KHORASAN black flags package have media nature in the design all ISLAM religion media applied call to prayer , HOLY QURAN , descendant and mosque in this design from the name used that is start and end of call to prayer . ALLAH , the same name and the word that the God in HOLY QURAN told , (کلمه الله هی العلیا) attribute culture loudness hidden in the noble verse that we neglected . such as : the word ((کلمه الله هی العلیا)) that it means name of God . we read in famous and real prayer and if we want the God that the word (right) place in the highest position and the word (void ) in the lowest position .(AMIN ALLAH ) . we see in holy quran , that the great God only the word ((ALLAH)) placed in the highest position and there are chow dear relationship between name of ALLAH and name of IMAM ALI that prophet (Mohammad) in his position told : ((ALI with claim , and the claim with ALI)) in the design that worked one year , The whole of English translation HOLY QURAN only wrote in name of  ALLAH . The first modern method selected for writing the name that can enclose many ISLAMIC concepts and the next steps work on the formation and symbol applied , that in the writing the main frame is ALLAH letters and all alphabets in to covered . After font phase , the letters designed until could be used in edition software (word processor) after the next step, we start latin HOLY QURAN translation and select name of NEGARESH OLIA and published in this maquette and unique sample as an OLIA QURAN presented to ((ASTAN GHODS RAZAVI)) , also try with using by design main frame for IMAMS holy shrines ,BAGHIE, as a SAGHALEIN mosque until we could Moslems mind attention to the subject which 5 clean-non sin tombs and SHIA IMAMS and clean predecessor IMAM ZAMAN is ruin that should reconstructed  pre-out burst MAHDI lord.

The BAGHIH damaged by SAUDI FAMILY(WAHHABI) in 80 years ago.

Can we say , out burst occurrence is very near in narratives, we always with people which proclamated out burst occurrence , contact harshly the informer is allocated GOD and we pray for out burst hurry . Because for obtaining every thing , should . Prolong a hand and planning and waiting can be explained aggression for taking comfort need . of course , preparation also consider including a prayer . because for take every thing should hand elongated  . Many of today crimes world have root in jews ideology and today discussions related to (Mahdism) and analyzing out burst marks , attracted many interested mind .  Today , our country , due to plenty interesting people of IRAN to IMAM ZAMAN , entitled to , IMAM ZAMAN country. MAHDISM  in term of Moslems neglected and especially Arab states  influence Zionism in the middle of Moslems and their states, MAHDISM and dynamic waiting is a great university . and created for human .  Top and worthily ideals . IMAM HOSSEIN philosophy revolution , IMAM HASSAN peaceful , historical Iran revolution , on the basis of dynamic waiting formed the problems should be explained for people until real worth waiting and MAHDISM appear for all communities .

KHORASAN black flags media package is including 3 sections . Information , clearing , rocessing , information and clearing , processing exactly is the work that media bring to conclusion . Mono theistic media in regard of exalting purposes and atheistic media in regard of satanic purposes will reach to this question that doesn’t the current outburst and waiting have media ?  Answer the question is clear , no ,the revolution , justices , find , truth extended it has strong media in ISLAM religion , (AZAN = call to prayer ) recognized as a media ,the word begin with JALLAL ALLAH and ended with the name . The HOLY QURAN , the same word that come down from inspiration source on prophet until be able to use for all ages and all humanity and set epigraph of life is a media family of the prophet (mohammad) and his life for this revolution is a media what media is more effectiveness

Ashora arc poster : also for declaration coping of KHORASAN black flags design against manifestation of oppression and anti – corruption campaign and ISRAEL and America crimes and other satanic Regims in the next step , Ashora arc design (puppet governments) applied by DARALQURAN (quran office/NOORAL MAHDY ) and with providing poster with topic against the devils was equipped .  For more using and faster public , we decided in internet real space (visual world) fromed sites and web log the first internet station for reconstruction of BAGHIE ,weblogs waiting community , web site students and teachers community and also established web site SAGHALAINE formal web site DAROL QURAN NOOR ALMAHDI(QURAN office) . web site was http://www.alr.ir

Of course , due to prediction welcome from this design , specified tariff for architects and municipalities that if possible for participation settled to reconstruction bank account headquarters (ATEBAT ALIAT and BAGHIE )

Of course , due to prediction welcome from this design , specified tariff for architects and municipalities that if possible for participation settled to reconstruction bank account headquarters (ATEBAT ALIAT and BAGHIE )

نگارش علیا در جشنواره بین المللی آخرین منجی به عنوان ایده برتر مهدوی معرفی شده است این نگارش صرفا با هدف استفاده در کتابت کلام الله مجید طراحی شده است خواهشمند است به دلیل حفظ حرمت نام جلاله الله که قالب اصلی این نگارش بوده است از استفاده آن غیر از کتابت قرآن کریم جدا خودداری فرمائید. بدیهی است استفاده از این نگارش در موضوعات تحقیقاتی و آموزشی بلامانع است

نگارش علیا نگارش علیا

نگارش علیانگارش علیا

قرآن علیا ، عنوان ترجمه انگلیسی از قرآن کریم است که توسط حمید رابعی فقط با نام جلاله الله نگارش شده است

فرم جدید نگارش نام جلاله الله

کلمه الله

حتما ببینید

حمید رابعی برای مجلس یازدهم ثبت نام کرد

حمید رابعی در پنجمین روز از ثبت نام داوطلبان نمایندگی در یازدهمین دوره مجلس شوری …

تشریح مراحل بازآفرینی و احیا ء قرآنهای منسوب به ائمه اطهار(ع)

معرفی شکلهای  مختلف حروف الفبا در قرآنهای  منسوب  به ائمه اطهار (علیهم  السلام) به  همراه …

دیدگاهتان را بنویسید

logo-samandehi